KWH Logistics

Ett år av omvälvningar

I KWH-koncernens förra årsberättelse förutspådde jag att tvära kast är det nya normala, och nu ett år senare kan jag konstatera att jag verkar ha haft rätt på den punkten. Inte heller 2023 blev ett lugnt och stabilt år för KWH Logistics, utan svängningarna fortsatte. Då transittrafiken från Ryssland till stor del föll bort år 2022 lyckades vi inledningsvis kompensera en del av bortfallet med nya samarbeten med framförallt skogs- och stålindustrin. Under andra halvan av 2023 började skogsindustrin ändå bromsa in på grund av konjunkturläget och vi såg ett ras i efterfrågan.

Men trots att år 2023 inte blev som vi hade hoppats så finns det ändå många ljusglimtar från året som bådar gott inför framtiden. Vi har lyckats få flera nya långsiktiga kontrakt med olika sektorer och har många lovande projekt på gång. Vi har också lyckats sluta många långsiktiga avtal om hantering av importvolymer av råvaror för den inhemska storindustrin. Vidare har vi tagit över råvaruhanteringen vid Europas största fanerfabrik, och inlett nya godsflöden av sågade varor i hamnarna i Uleåborg, Mussalo och Nordsjö.

Vår tilltro till den finska industrin är stark och jag är övertygad om att den svacka skogsindustrin just nu upplever är tillfällig. Eftersom vi tror på framtiden fortsatte vi att investera stort under 2023, sammanlagt för 31 miljoner euro. Värt att notera är att maskininvesteringarna numera ofta görs i hybrid- och elmaskiner, i linje med våra hållbarhetsmål.

Joakim Laxåback.År 2023 rymde också andra intressanta händelser. Bolaget Otto Rodéns verksamhet slogs ihop med Rauanheimo för att uppnå synergier i Karleby. Dessutom grundade vi ett helt nytt varumärke för fartygsklarering, Galea Shipping, vars verksamhet körde igång i början av år 2024. Tidigare har fartygsklareringen varit utspridd i våra olika stuveribolag och bolaget Jalander, men tack vare det nya upplägget kan vi dela kunskap och uppnå synergier. En annan intressant framtidssatsning var köpet av Björnö hamn i Kristinestad, med tanke på de planerade satsningarna i området.

Under året har vi aktivt jobbat med HR-och arbetsskyddsfrågor. Jag är stolt över att vi lyckats fördubbla mängden proaktiva säkerhetsobservationer och fått ner olycksfrekvensen. Då vi består av flera olika dotterbolag är det också viktigt att satsa på en gemensam företagskultur, och på den punkten gjordes flera insatser ifjol.

Trots den utmanande marknadssituationen ser vi på framtiden med tillförsikt. Enligt en kundundersökning från 2023 är våra styrkor kommunikationsförmåga, flexibilitet och reaktionshastighet. Vi är fortfarande den ledande hamnoperatören I Finland som tack vare sin breda geografiska täckning kan erbjuda kunderna ett överlägset utbud av ruttalternativ och logistiklösningar.

Joakim Laxåback
Affärsgruppschef, KWH Logistics

KWH Logistics – Finlands ledande hamnoperatör

  • Mångsidigt serviceurval: KWH Logistics är en av Finlands ledande hamnoperatörer med verksamhet i alla betydelsefulla hamnar i Finland. I gruppen ingår också flera dotterbolag som jobbar inom andra logistikområden.
  • Många dotterbolag: Tack vare de många lokala dotterbolagen jobbar KWH Logistics mycket nära sina kunder. Samtidigt kan företaget erbjuda helhetslösningar för kundernas logistik, genom att dotterbolagen samarbetar med varandra.
  • Stark investeringsförmåga: En av KWH Logistics viktigaste styrkor är den goda investeringsförmågan, som gör att företaget snabbt kan starta upp nya verksamheter efter kundernas behov.

KWH Logistics affärsenheter

Port Logistics

Stuveri, spedition, lagring, fartygsklarering samt hamnlogistik för bulk, styckegods, roro- och tunga projektlaster.
Dotterbolag:
● Blomberg Stevedoring
● Galea Shipping
● Jalander
● Rauanheimo
● Stevena

International Transports

Globala logistiklösningar med olika transportsätt.
Enheter:
● Backman-Trummer (avdelningen Freight Forwarding)
● Moonway

Industrial Services

Hantering av gods i terminaler och industriområden. Uthyrning av tunga arbetsmaskiner och specialverktyg.
Dotterbolag:
● Adolf Lahti
● Blomberg Rent

KWH Logistics verksamhetsorter

KWH Logistics har verksamhet i alla viktiga hamnar i Finland. Dessutom är företaget verksamt på en lång rad industriorter.

Hamnar

Fredikshamn (Kotka)
Hangö
Kalajoki
Karleby
Kemi
Kotka
Koverhar (Hangö)
Kristinestad
Nordsjö (Helsingfors)
Nystad
Nådendal
Tahkoluoto (Björneborg)
Torneå
Uleåborg
Vasa
Åbo

Industriområden

Heinola
Jakobstad
Karleby
Kärkölä
Nyslott
Nystad
Pellos (St. Michel)
Raumo
Sotkamo
Vasa
Äänekoski

 

Träterminaler

Akaa
Haapajärvi
Hyrynsalmi
Kontiomäki
Oulainen
Pesiökylä (Suomussalmi)
Seinäjoki
Ylivieska
Vuokatti (Sotkamo)

Nyckeltal

KWH Logistics omsättning 2023.

KWH Logistics personal 2023.

KWH Logistics investeringar 2023.

Ledningsgrupp

Bernt Björkholm.

Bernt Björkholm, verkställande direktör, Blomberg Stevedoring & Blomberg Rent, direktör, Freight Forwarding

Anders Back.

Anders Back, ekonomidirektör, KWH Logistics

Vesa Peltola.

Vesa Peltola, ICT-direktör, KWH Logistics

Markku Mäkipere.

Markku Mäkipere, verkställande direktör, Stevena & Moonway, marknadsföringsdirektör, KWH Logistics

Petri Lehtipuu.

Petri Lehtipuu, ESQ-direktör, KWH Logistics

Mona Andersson-Kuorikoski.

Mona Andersson-Kuorikoski, HR-direktör, KWH Logistics

Pekka Pöllänen.

Pekka Pöllänen, verkställande direktör, Adolf Lahti

Tero Kosonen.

Tero Kosonen, verkställande direktör, Rauanheimo