Koncernstyrelsen

KWH-koncernens styrelse har åtta medlemmar och en sekreterare. Många av styrelsemedlemmarna är aktieägare, så ägarna har en stark ställning oberoende av om det finns aktieägare i den operativa ledningen eller inte. År 2023 fick styrelsen en ny ordförande och en ny vice ordförande.

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta KWH-koncernens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för att koncernen leds effektivt och enligt goda affärsprinciper. Styrelsen godkänner KWH-koncernens affärsstrategi, strategiska mål, riskstrategi och förvaltning samt följer upp och övervakar dessa.

Sofia Kohtala, Christian Höglund, Björn Höglund, Peter Höglund.
Sofia Kohtala, hotell- och restaurangförman, styrelsemedlem sedan 2014, Christian Höglund, ekonomie magister, styrelsemedlem sedan 2023, Björn Höglund, ekonomie magister, styrelseordförande sedan 2023, styrelsemedlem sedan 2022 & Peter Höglund, filosofie kandidat, styrelsemedlem sedan 1973, styrelseordförande 1988–1997
Johan Heikfolk, Caj-Anders Skog, Fredric Tidström, Janneke von Wendt, Stefan Wikman.
Johan Heikfolk, juris kandidat, styrelsesekreterare sedan 2017, Caj-Anders Skog, ekonom, styrelsemedlem sedan 2016, Fredric Tidström, ekonomie magister, vice ordförande sedan 2023, Janneke von Wendt, ekonomie magister, styrelsemedlem sedan 2016 & Stefan Wikman, juris kandidat, vicehäradshövding, styrelsemedlem sedan 2019