Goldflex Soft sanding.

Koncernledning och revisorer

Koncernledningen

KWH-koncernens koncernledning består av affärsgruppchefer, verkställande direktör samt moderbolagets chefer. Koncernledningsmedlemmarna har ansvar för en affärsgrupp eller koncernfunktion, koncernchefen leder koncernutvecklingsarbetet och stöder de övriga i ledningen.

Koncernledningen är ett mångsidigt team som verkställer styrelsens beslut samt sätter ramar och riktning för organisationen. Ledningen ansvarar för att mål och strategier fullföljs samt strukturerar och leder koncernens verksamhet för att nå uppsatta mål.

Kjell Antus.

Kjell Antus, ekonomie magister, koncernchef, affärsgruppchef KWH Invest, anställd sedan 1988

Marko Nylund.

Marko Nylund, DI, MBA, verkställande direktör, Prevex, anställd sedan 2019

Carl-Magnus Tidström.

Carl-Magnus Tidström, ekonomie magister, ekonomidirektör, anställd sedan 1997

Stefan Sjöberg.

Stefan Sjöberg, ekonomie magister, affärsgruppchef Mirka, anställd sedan 2011

Johan Heikfolk.

Johan Heikfolk, juris kandidat, koncernjurist, anställd sedan 2017

Joakim Laxåback.

Joakim Laxåback, skogbruksingenjör, MBA, affärsgruppchef KWH Logistics, anställd sedan 2002

Peter Lång.

Peter Lång, merkonom, affärsgruppchef KWH Freeze, anställd sedan 1987

Revisorer

Ordinarie Revisorer

Kristian Berg
Ekonomie magister, CGR
Ernst & Young Ab

Anders Svennas
Ekonomie magister, CGR
Ernst & Young Ab

Revisorssuppleanter

Marja Huhtala
Ekonomie magister, CGR
Ernst & Young Ab

Terhi Mäkinen
Ekonomie magister, CGR
Ernst & Young Ab

Övervakningsrevisor

Ernst & Young Ab