Water traps in a closet.

Avainluvut 2022

Graafi KWH-yhtymän liikevaihdosta markkinoittain 2022.

KWH-yhytmän liikevaihto 2022 oli 619 miljoonaa euroa.

Graafi KWH-yhtymän liikevaihdosta liiketoimintaryhmittäin 2018-2022.

KWH-yhtymän liiketulos 2022 oli 73,7 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 70,8 miljoonaa euroa.

Hiomapyöröjä.

KWH-yhtymän omavaraisuusaste 2022 oli 78 %.

KWH-yhtymän henkilöstö 2022 oli 2612.

KWH-yhtymällä oli 2022 henkilöstöä Suomessa 1790 ja ulkomailla 822.

Graafi KWH-yhtymän henkilöstöstä liiketoimintaryhmittäin 2018-2022.

KWH-yhtymän investoinnit 2022 olivat 64,2 miljoonaan euroa ja poistot 55 miljoonaa euroa.

KWH-yhtymän investoinnit Suomeen 2022 olivat 60 miljoonaa euroa.

Metalliputkia.

Avainluvut 2018–2022

KWH 20222021202020192018
TIETOJA TULOSLASKELMASTA, MILJ. €
Liikevaihto
Suomi217,8222,8204,4200,8199,0
Vienti Suomesta291,3277,3220,6228,1219,9
Ulkomaantoiminta 117,199,381,988,688,0
YHTEENSÄ, MILJ. € 619,0592,8501,3512,1501,9
Palkat ja henkilösivukulut169,2157,7137,7141,1129,4
Poistot ja arvonalentumiset55,050,843,838,028,3
Liiketulos73,771,357,145,466,9
Nettorahoituskulut2,81,55,11,01,9
Tulos ennen veroja70,869,852,044,465,0
Verot tuloslaskelman mukaan 13,314,49,29,111,4
Tilikauden voitto57,655,442,735,353,5
TIETOJA TASEESTA, MILJ. €
Pitkäaikaiset varat526,9508,7485,6439,1341,0
Vaihto-omaisuus112,290,465,559,356,1
Saamiset101,291,879,975,475,4
Rahoitusomaisuus74,169,363,475,7112,8
Oma pääoma632,8584,4542,2507,1483,5
Vieras pääoma181,6175,7152,2143,3101,8
Korolliset velat -10,5-8,0-8,7-25,8-95,0
Taseen loppusumma814,4760,1694,4649,4585,3
TUNNUSLUKUJA, %
Liikevaihdon muutos418-228
Vienti ja ulkomaantoiminta 6664606261
Osuus konsernin liikevaihdosta
Mirka6360575857
KWH Logistics2830323232
KWH Freeze44544
KWH Invest56666
Sidotun pääoman tuotto111029914
Oman pääoman tuotto9108712
Omavaraisuusaste 7877787883
Nettovelkaantumisaste-2-1-2-5-20
MUITA TIETOJA
Bruttoinvestoinnit, milj. € 64,269,985,8135,158,4
Nettoinvestoinnit, milj. € 62,765,984,5133,657,8
Henkilöstö keskimäärin 2 6122 4872 3002 3632 195
josta ulkomailla 822799746740726
Liikevaihto/henkilö, 1000 €237238218217229