A cold storage.

KWH Freeze

KWH Freeze on saanut valmiiksi sarjan suuria investointeja ja on nyt oma liiketoimintaryhmänsä KWH-yhtymässä. Yritys on tehnyt paljon töitä digitalisoinnin ja hiilijalanjälkensä vähentämisen eteen.

KWH Freeze on Suomen suurin pakastevarastoalan yritys – lähes puolet kaikesta Suomessa kulutetuista pakastetuista elintarvikkeista kulkee yrityksen Vantaan varaston kautta.
Viime vuosina KWH Freeze on kasvanut tasaisesti vuonna 2018 aloitettujen suurien investointien ansiosta. Vuonna 2021 valmistui Vantaan pakastevaraston viimeisin suuri laajennus, joka kasvatti varastokapasiteettia kahdeksalla prosentilla eli 6000 neliömetrillä. Uusi varasto otettiin käyttöön helmikuussa 2022.

Tämä tarkoittaa, että KWH Freeze on nyt kasvanut niin suureksi, että yrityksestä on tullut oma liiketoimintaryhmänsä KWH-yhtymässä, kun se aiemmin oli kuulunut KWH Logistics -liiketoimintaryhmään. Nämä kaksi liiketoimintaryhmää jatkavat kuitenkin yhteistyötä esimerkiksi markkinoinnissa ja henkilöstöhallinnossa.

Liikevaihto M€

KWH Freezen liikevaihto 2017-2021.

Aurinkopaneeleita ja ympäristötyötä

Pakastevarastointi on energiaintensiivinen toimiala eivätkä vuoden 2021 lopun korkeat sähkön hinnat jääneet KWH Freezellä huomaamatta. Yritys pyrkii aktiivisesti löytämään vaihtoehtoisia energiaratkaisuja, jotka samalla pienentävät hiilijalanjälkeä. Yksi edistysaskel tässä oli kaksinkertaistaa aurinkopaneelien määrä pakastevarastojen katolla Vantaalla vuoden 2021 aikana. Omalta katolta saatavan aurinkovoiman määrä on nyt 1,5 MW, mikä vastaa kahdeksaa prosenttia yrityksen käyttämästä kokonaisenergiasta.

KWH Freeze työskentelee tiiviisti myös löytääkseen vaihtoehtoja varastorakennusten jäähdyttämisestä syntyvän hukkalämmön hyödyntämiseksi.

Investoinnit M€

KWH Freezen investoinnit 2017-2021.

Koronapandemian vaikutukset

Aivan kuten moneen muuhunkin yritykseen, vaikutti koronapandemia KWH Freezeen varsin paljon. Yritys on nähnyt paljon vaivaa saadakseen päivittäisen toiminnan sujumaan ja varmistaakseen, ettei iso osa henkilökunnasta ole yhtä aikaa karanteenissa. Tarkan suunnittelun ja tiukkojen sisäisten rajoitusten ansiosta tässä on myös onnistuttu hyvin.
Korona rajoitti valitettavasti jossain määrin myös mahdollisuuksia panostaa henkilöstöön eri tavoin. Esimiehille onnistuttiin kuitenkin pitämään koulutusta ja nyt, kun rajoitukset keventyvät, KWH Freeze panostaa erilaisiin yhteenkuuluvuutta ja töissä viihtymistä vahvistaviin tapahtumiin.

Pandemia vaikutti toimintaan myös muilla tavoin. Rajoitusten takia suurkeittiö- ja ravintola-alalla kysyntä on ollut tavallista vähäisempää, mutta tätä on suurelta osin korvannut päivittäistavarakaupan kysynnän kasvu.

Henkilöstö

KWH Freezen henkilöstö 2017-2021.

Digitalisointia ja luopumista

Toinen osa-alue, jonka parissa KWH Freeze on työskennellyt tiiviisti viime vuosina, on toiminnan digitalisointi. Yritys pyrkii jatkuvasti syventämään yhteistyötä asiakkaidensa kanssa, mikä tarkoittaa muun muassa digitaalisia yhteyksiä asiakkaiden ja varaston välillä. Tilaukset ovat nykyisin täysin digitalisoituja, minkä ansiosta KWH Freeze pystyy joustavasti vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Samalla kun digitalisaatio valtaa jalansijaa, luovutaan toisista toiminnoista. Yksi aikakausi päättyi vuoden 2021 aikana, kun KWH Freeze päätti sulkea Inkoon varastonsa. Varasto rakennettiin jo vuonna 1965 ja rakennus olisi vaatinut aivan liian suuria investointeja vastatakseen nykypäivän tarpeisiin. Tämä tarkoittaa, että nykyisin KWH Freezen kaikki toiminta on keskitetty Vantaalle.

Johtoryhmä

Peter Lång, Eija Savela & Mika Halvorsen.

Liiketoimintaryhmän päällikkö Peter Lång, talousjohtaja Eija Savela ja Kehityspäällikkö Mika Halvorsen.

Jari Paasonen, Anu Saari & Jonne Siitari.

Varastopäällikkö Jari Paasonen, IT-päällikkö Anu Saari sekä IT- ja prosessikoordinaatori Jonne Siitari.

Kim Elonen, Anne Turunen & Stefan Thilman.

Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö sekä laatu- ja ympäristöpäällikkö Kim Elonen, pääkirjanpitäjä Anne Turunen sekä varaston ja kuljetuksen esimies Stefan Thilman.