Prevex

Fortsatta satsningar på hållbarhet

Prevex är ett av få företag i hela världen som är specialiserat på vattenlås för kök och badrum. Prevex har ett djupt kunnande inom produktutveckling och satsar på flexibla vattenlås som är lätta att montera och rengöra.

Att företaget vågat nischa in sig på ett så smalt segment beror på att KWH-koncernen ser alla sina dotterbolag som en helhet och att den totala riskspridningen i koncernen därför ligger på en godtagbar nivå.

Graf om Prevex investeringar.
Miljösatsningarna fortsätter

Prevex fortsatte under 2020 det ambitiösa miljöarbete som inletts under tidigare år. Arbetet resulterade i flera konkreta åtgärder framförallt gällande byggnaderna i Nykarleby.

En värmepump tar numera tillvara spillvärmen från produktionen, vilket sparar 800 MWh energi årligen. Det motsvarar fjärrvärmen för 60 egnahemshus och täcker så gott som hela uppvärmningsbehovet för fabriken. Sommaren 2020 installerades dessutom solpaneler på produktionsbyggnaden, som under optimala förhållanden täcker elbehovet för kontoret.

Den största insatsen på miljöområdet under 2020 var ändå att fabriken i Polen övergick till att använda 100 procent förnybar elektricitet. Fabriken i Nykarleby gjorde samma övergång redan ett år tidigare. Det betyder att alla Prevex vattenlås numera tillverkas uteslutande med förnybar energi.

Samtidigt fortsatte produktutvecklingsarbetet med att försöka hitta hållbarare material för själva vattenlåsen, och Prevex hoppas kunna presentera resultaten av det arbetet under 2021.

Graf om Prevex omsättning.
Varumärkesförnyelse och omställning av produktionen

År 2020 inledde Prevex en stor förnyelse av varumärket, som kommer att slutföras under 2021. Arbetet började med en grundlig kartläggning av kundbehoven, vilket resulterade i insikten att Prevex behöver stärka sitt fokus på långvariga partnerskap. Prevex kunnande kommer nämligen allra bäst till sin rätt i den typen av kundförhållanden som ger möjlighet till djupt samarbete inom produktutveckling.

Under 2020 gjorde Prevex också en omställning av produktionen. Bolagets produktion, formsprutning och krävande automation är nu koncentrerad till Nykarleby i Finland, medan den polska enheten tar hand om mer omfattande monteringsarbeten. Det här ger bättre helhetslogistik och effektivitet.

Graf om Prevex personal.
Insatser under pandemin

Liksom så många andra företag drabbades Prevex inledningsvis hårt då coronaepidemin slog till i mars 2020. Uppgången i början av sommaren blev ändå lika snabb som nedgången på våren, och tack vare det landade omsättningen för hela året ungefär på samma nivå som år 2019.

Medan en del av produktionen stod stilla i april–maj kunde Prevex dessutom dra sitt strå till stacken för att bekämpa epidemin. Företaget började på kort varsel tillverka skalmar för ansiktsvisir för sjukvården. Eftersom det vid den tiden rådde stor brist på skyddsutrustning inom sjukvården kändes insatsen mycket meningsfull för personalen.

En karta över Prevex verksamhetsställen i Europa.
Ledningen
Marko Nylund & Marcin Kowalski.
Verkställande direktör, Prevex Group, Marko Nylund & verkställande direktör, Prevex Polen Marcin Kowalski
Filip Jankowski & Peter Engstrand.
Försäljningsdirektör, Kontinentaleuropa, Filip Jankowski & försäljningsdirektör, Norden, Peter Engstrand
Camilla Wikman & Krystian Kryskowiak.
Marknadsföringsdirektör, Prevex Group, Camilla Wikman & inköps- och logistikdirektör, Prevex Polen, Krystian Kryskowiak
Thomas Nyström.
Ekonomidirektör, Prevex Group, Thomas Nyström