Tavarajuna satamassa.

KWH Logistics

Fortsatta investeringar och etablering på nya orter

KWH Logistics är Finlands största hamnoperatör och den ledande aktören inom transittrafik från Ryssland. Dessutom är företagsgruppen verksam inom en rad andra logistikområden – bland annat har man Finlands rymligaste fryslager.

Under hela 2010-talet har KWH Logistics haft en snabb tillväxt. De drivande faktorerna bakom tillväxten har varit omstruktureringar i branschen, outsourcingtrenden inom industrin samt ökade varuflöden genom Finland.

Graf om KWH Logistics investeringar.
Fortsatt stora investeringar

För att kunna växa har KWH Logistics genom årens lopp genomfört stora investeringar. De rekordstora investeringarna som påbörjades 2019 slutfördes till stor del under 2020. Under året uppgick investeringarna allt som allt till drygt 54 miljoner euro.

Den största enskilda investeringen var en bulkhanteringsterminal i djuphamnen i Tahkoluoto i Björneborg, där dotterbolaget Rauanheimo har etablerat sig. Terminalen har något försenat tagits i bruk under vårvintern 2021.

En annan stor investering gjordes i Mussalo som hör till HaminaKotka hamn. Under 2020 färdigställdes en helt ny lossningsterminal för tågvagnar, och dessutom har Rauanheimo satsat stort på lagerkapacitet i hamnen. Nu har man totalt över 50 000 m2 egna lager på området, och dessutom operativt ansvar för vissa lager som ägs av kunden.
KWH Logistics investeringar handlar också om att ständigt förnya maskinparken och i mån av möjlighet skaffa nya energieffektiva materialhanterare.

Ingen stor coronapåverkan

År 2020 kommer att gå till historien som året då coronaepidemin drabbade både människor och ekonomier i hela världen, men KWH Logistics påverkades sist och slutligen ganska lite av epidemin. Största delen av varuflödena var fortsatt på en stabil och normal nivå, och vissa varuflöden har till och med ökat som en följd av pandemin. Till exempel finns en ökad efterfrågan på cellulosa då e-handeln och därmed behovet av förpackningar vuxit.

KWH Logistics omsättning växte en aning jämfört med fjolåret, men de stora investeringar som gjorts bäddar för betydligt större tillväxt de kommande åren.
Liksom alla andra hoppas KWH Logistics förstås på att epidemin övervinns så fort som möjligt så att samhället kan återgå till det normala. Därför ser KWH Logistics försiktigt positivt på 2021.

Graf om KWH Logistics personal.
Fryslagring med solkraft

Dotterbolaget KWH Freeze, som erbjuder fryslagring, har gjort stora investeringar de senaste åren. Den senaste utvidgningen av fryslagret i Vanda blev färdig under 2020, och den nya hallen fick samtidigt taket täckt av solpaneler. Solkraftverket minskar företagets koldioxidutsläpp med nästan 100 000 kg per år, vilket motsvarar 800 000 körkilometer med personbil.

På grund av stor efterfrågan har KWH Freeze redan lämnat in en ansökan om bygglov för följande nybygge, som väntas bli klart i början av år 2022.

KWH Freeze upplevde en nedgång i efterfrågan under 2020 då hotell- och restaurangbranschen drabbades hårt av pandemin. Å andra sidan kunde nedgången till stor del kompenseras av ökad efterfrågan på frysprodukter inom detaljhandeln.

Graf om KWH Logistics omsättning.
Nya orter på kartan

Rauanheimo är det dotterbolag inom KWH Logistics som vuxit kraftigast de senaste åren, och företaget verkar idag i nästan alla största hamnarna i Finland. Under 2020 etablerade sig Rauanheimo i Torneå, där verksamheten kunde inledas tack vare ett långsiktigt avtal med Outokumpu. Rauanheimo investerade bland annat i fem nya kranar i hamnen.
I Nordsjö hamn i Helsingfors utvidgades i sin tur containerhanteringen under fjolåret.

Också dotterbolaget Adolf Lahti, som erbjuder service för industrin, har vuxit kraftigt. Företaget etablerade sig i Kärkölä i södra Finland under året. Tack vare affärsgruppens nära samarbete, kan KWH Logistics erbjuda större helhetslösningar för kunderna och ta ett totalansvar för deras logistik.

Stabilt oberoende av affärsenhet

Också för övriga dotterbolag var 2020 ett bra år med tanke på coronaläget. Hamnoperatören Blomberg Stevedoring gjorde ett bra resultat, mycket tack vare ökad efterfrågan på transporter av vindkraftverk.

Speditören Backman-Trummer lyckades trots hård konkurrens göra ett hyfsat resultat, och också Moonway, som erbjuder bulkcontaintertransporter, visar positiv utveckling.

Hamnoperatören Stevena, som verkar i västra Finland, drabbades i viss mån av nedgången inom bilindustrin, men ur ett helhetsperspektiv blev 2020 ändå ett riktigt bra år.
Blomberg Rent, som hyr ut utrustning för byggindustrin, kunde glädja sig åt stor aktivitet inom byggsektorn i Vasa.

En karta över KWH Logistics i Finland.
Digitalisering inom affärsgruppen

Moderbolaget fortsatte jobbet med att förstärka KWH Logistics affärsgruppens stödfunktioner, både inom HR, ICT och marknadsföring. År 2020 handlade det här jobbet i hög grad om digital transformation. Affärsgruppen har till exempel tagit i bruk ett nytt CRM-system, och byggt kundspecifika lösningar för de största kunderna. Dessutom finns ett nytt resurshanteringssystem för hanteringen i hamnarna, som ytterligare effektiviserar verksamheten.

KWH Logistics består av fyra affärsenheter
Port Logistics
  • Stuveri, hamnverksamhet och logistiklösningar för bulk, styckegods och tunga projektlaster
  • Oy Blomberg Stevedoring Ab, Oy M. Rauanheimo Ab, Stevena Oy, Oy Otto Rodén Ab, A. Jalander Oy
International Transport
  • Internationella transporter och globala logistiktjänster med varierande transportsätt
  • Oy Backman-Trummer Ab, Oy Moonway Ab
Industrial Services
  • Hantering och transport av gods, fabrikslogistik och andra relaterade tjänster, uthyrning av små maskiner och byggställningar
  • Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, Oy Blomberg Rent Ab
Cold Storage
  • Hantering och lagring av frysta och kylda livsmedel
  • KWH Freeze
Ledningen
Mona Andersson-Kuorikoski & Hannu Uusi-Pohjola.
HR-direktör, KWH Logistics, Mona Andersson-Kuorikoski & affärsgruppchef, verkställande direktör, Backman-Trummer, Hannu Uusi-Pohjola.
Joakim Laxåback & Bernt Björkholm.
Verkställande direktör, M. Rauanheimo, Adolf Lahti Yxpila, Otto Rodén, A. Jalander & Kiinteistö Oy Port Handling, Joakim Laxåback & verkställande direktör, Blomberg Stevedoring & Blomberg Rent, direktör, Backman-Trummer, Freight Forwarding, Bernt Björkholm
Markku Mäkipere & Peter Lång.
Verkställande direktör, Stevena & Moonway, Marknadsföringsdirektör, KWH Logistics, Markku Mäkipere & verkställande direktör, KWH Freeze, Peter Lång
Vesa Peltola & Anders Back.
ICT-direktör, KWH Logistics, Vesa Peltola & ekonomidirektör, KWH Logistics, Anders Back