Nyckeltal 2020

Omsättning

Graf om KWH-koncernens omsättning.

Omsättning och resultat M€

Graf om KWH-koncernens omsättning och rörelseresultat.

Personal

Graf om personalen på KWH-koncernen.

Investeringar och avskrivningar M€

Graf om KWH-koncernens investeringar och avskrivningar.

KWH 20202019201820172016
UR RESULTATRÄKNINGEN, MILJ. €
Omsättning
Finland204,4200,8199,0174,5141,8
Export från Finland220,6228,1219,9212,4189,1
Utlandsverksamhet81,988,688,082,768,4
TOTALT, MILJ. € 501,3512,1501,9465,0394,7
Löner och bikostnader137,7141,1129,4113,898,7
Avskrivningar och nedskrivningar43,838,028,325,024,0
Rörelseresultat57,145,466,963,048,1
Finansnettokostnad5,11,01,93,51,1
Resultat före skatter52,044,464,959,447,0
Skatter enligt resultaträkningen9,29,111,511,510,7
Räkenskapsperiodens vinst42,735,353,547,936,3
UR BALANSRÄKNINGEN, MILJ. €
Långfristiga tillgånga485,6439,1341,0323,0290,8
Omsättningstillgångar65,559,356,150,246,0
Fordringar79,975,475,472,957,3
Kassa och banktillgodohavanden63,475,7112,895,294,9
Eget kapital542,2507,1483,5438,8396,9
Främmande kapital152,2143,3101,8102,592,1
Räntebärande nettoskulder-8,7-26,0-95,0-76,5-73,5
Balansomslutning694,4649,4585,3541,3489,0
RELATIONSTAL, %
Förändring i omsättning-228188
Export och utlandsverksamhet 6062616365
Andel av koncernomsättning
Mirka5758575861
KWH Logistics3836373533
KWH Invest och övrigt66687
Avkastning på bundet kapital109141412
Avkastning på eget kapital87121210
Soliditet7878838181
Gearing-2-5-20-17-19
ÖVRIGA UPPGIFTER
Bruttoinvesteringar, milj. € 85,8135,158,452,739,4
Nettoinvesteringar, milj. € 84,5133,657,852,437,4
Anställda i genomsnitt 23002 3632 1951 9261 729
därav utomlands 746740726596477
Omsättning per anställd, 1000 €218217229241228