Uponor Infra

Den 1.7.2013 startade Uponor Infra Oy sin verksamhet när KWH-koncernens och Uponor Oyj:s affärsverksamhet för infrastrukturlösningar fusionerades. Uponor Infra Oy har Uponor som majoritetsägare (55,3%) och konsolideras i Uponor som segmentet Infrastruktur. KWH-koncernen äger 44,7 % av aktierna.

Bolaget omsatte 252,0 (243,9) miljoner euro. Tillväxten, effektiverad produktion och kostnadsinbesparingar gjorde att Uponor Infra Oy framgångsrikt fortsatte att förbättra sin lönsamhet.

Det allmänna läget påverkar efterfrågan på Uponor Infras viktigaste marknader. Efterfrågan under kommande åren förväntas som helhet vara stabil på huvudmarknaderna.