Aktivt ledarskap och flexibel organisation

Efter en stark inledning på året svängde Covid-19 upp och ner på världen och våra marknader under våren. Världshälsoorganisationen WHO (The World Health Organization) deklarerade den 11 mars 2020 att en pandemi brutit ut och efter det har både företagens och människornas liv förändrats dramatiskt. Det utlystes lockdowns och detta ledde till stiltje i vår försäljning i många länder. Restriktioner och begränsade möjligheter att träffa kunder gjorde att vi hamnade att överge årets tillväxtmål.

Efter vårens djupdykning återhämtade sig våra verksamheter starkt under andra halvan av 2020 och till slut blev omsättningsminskningen endast två (2) procent (%) på årsnivå.

Pandemin har visat hur viktigt det är för organisationerna att vara flexibla och snabbt kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden. Genom ett aktivt ledarskap kunde vi sänka de fasta kostnaderna med cirka tio miljoner euro utan att på kort sikt riskera att något väsentligt ur affärsperspektiv lämnats ogjort. KWH-koncernen har igen visat sin styrka baserad på en bred och stark lokal närvaro på marknaderna och en balans mellan lyckade branschval.

Under inledningen av 2021 har läkemedelsindustrin fått sina vacciner godkända och vaccineringarna har inletts vilket betyder att vi mot slutet av året kan bromsa virusets framfart. Vi är beredda att återgå till en ny omformad värld där pandemins effekter dock fortfarande kommer att synas länge.

Efter två år med rekordstora investeringar, främst inom KWH Logistics är det nu läge för en viss konsolidering och fokusering på att gjorda satsningar når ställda mål. Någon sparbudget talar vi inte om inför år 2021 utan Mirka såväl som KWH Freeze planerar stora investeringar drivna av tillväxt.

Det är viktigt att vi ska ligga rätt i tiden och aktivt följa och svara på förändringar i vår omvärld. Vi fortsätter att ha aktiv fokus på digitalisering och ny teknik. Utöver det traditionella förnyelsearbetet är det för närvarande ett ökat tryck på att utveckla nya kommersiella affärsmodeller och affärsprocesser.

Vår personalstyrka är i stort sett oförändrad jämfört med året innan. Under corona-året 2020 har de anställdas hälsa och säkerhet prioriterats. Bakom KWH-koncernens framgång står alla våra engagerade och motiverade medarbetare. Efter ett år fyllt med påfrestningar pga. coronan är det viktigt att vidta åtgärder som stärker samhörigheten, ökar trivseln och bibehåller motivationen och engagemanget.  Vi har lärt oss nya och effektiva arbetsmetoder. Vilka av dessa som blir bestående skall vi tillsammans utvärdera och anpassa så att de fungerar optimalt i våra arbetsmiljöer framöver.

Många av de politiska orosmolnen har hamnat i skymundan bakom pandemins framfart. USA har fått en ny president vilket med största sannolikhet skapar en större stabilitet för aktiviteter på den amerikanska marknaden. Inom EU är nu Brexit en verklighet och vi anpassar oss snabbt till nya tullrutiner. Under det gångna året har vi även bevittnat ett antal politiska beslut med målet att hålla ihop alla system och sänka risken i ekonomin. En massiv likviditet har byggts upp vilket även kommer att skapa en stark efterfrågan på våra marknader så fort som pandemin går mot sitt slut.

Jag ser framför mig ett mycket spännande år 2021 och hoppas att det ”förlorade” året 2020 är historia och att vi kan återgå till fortsatt fokusering på tillväxt och utveckling. Vår starka finansiella ställning ger oss friheten att agera även i ekonomiskt svårare tider.

Kjell Antus, koncernchef