KWH – ett familjeägt utvecklingsbolag

KWH-koncernens historia går tillbaka till mer än 90 år

KWH-koncernen har sina rötter i 1920- och 1930-talets trävaruhandel. Senare följde investeringar i pälsdjursuppfödning och textil samt plastprodukter som styrox, golvplattor, plaströr och plastfolier. De kommande decennierna gjordes investeringar i det som utgör grunden för dagens blomstrande verksamhet; på 1950-talet logistik, på 1960-talet slipmaterial och på 1980-talet vattenlås.

Under åren har vi investerat i bolag inom nya attraktiva marknader och branscher men även avyttrat bolag längs vägen. KWH-koncernen och dess föregångare har alltid varit orädda att förnya sig. Vår förmåga att ständigt fånga upp nya möjligheter och skapa kundvärde har gjort att KWH-koncernen över tiden har utvecklats till en internationell, diversifierad industrikoncern och serviceproducent inom logistikbranschen. Diversifieringen och vår innovationsförmåga har även hjälpt oss genom året 2020 som präglades av coronapandemin.

KWH-koncernen är idag ett familjebolag med rötterna starkt i Österbotten. Vår industriella kunskap, våra nätverk och vår finansiella styrka ger oss en solid grund att bygga på inför framtiden.

KWH i ett nötskal

Mirka

Tillverkar slipmaterial, polermedel, slipmaskiner och tillbehör och erbjuder lösningar för både ytbehandling och precisionsindustrin. Har 18 dotterbolag och 4 branschkontor världen över. Produktionen finns i Finland, Italien och Belgien. Ungefär 97 % av produkterna går på export och säljs i över 100 länder.

KWH Logistics

Port Logistics, International Transports, Industrial Services och Cold Storage: hamn-, transport-, lagrings- och industritjänster, spedition, logistiska helhetslösningar för exportindustri och handel samt frys- och kyllager.

KWH Invest

Prevex: En av Europas ledande tillverkare av vattenlås. Fokuserar på funktionella och utrymmesbesparande vattenlås för kök och badrum. Fabrik i Nykarleby, Finland och Poznan, Polen. Export cirka 90 % av produktionen.

Strategiska aktieinnehav: Uponor Infra Oy, innehav 45 %, olika plaströrssystem.

Verksamhetsprinciper

Ett industriellt utvecklingsbolag
 • Vi är ett kunskapsföretag som fokuserar på kompetens, professionalism och kvalitet.
 • Vi är en långsiktig och engagerad ägare som söker tillväxt i våra verksamheter genom vår finansiella styrka och vårt industriella kunnande.
Förnyelse genom innovation
 • Våra dotterbolag bedriver internationellt konkurrenskraftig, kunskapsintensiv och serviceinriktad nischaffärsverksamhet. Det uppnår vi genom digitalisering och såväl teknisk som kommersiell innovation.
 • Verksamheterna byggs upp kring unika produkter och processer, eller en unik branschposition. Det här ger oss bestående konkurrensfördelar.

Värdegrund

Kunden först
 • Vårt mål är att skapa värde för kunderna och bidra till lösningar
Innovativa lösningar
 • Våra dotterbolag är kunskapsledare i sina branscher
 • Vi har ambitionen att bli branschledande i våra kärnprocesser
 • Vi söker och utvecklar kontinuerligt nya affärsmöjligheter
Engagerade medarbetare
 • Vi fokuserar på trivsel, motivation och kreativitet
 • Vi ger alla möjlighet att förverkliga sin potential
Hållbar verksamhet
 • Vi bedriver våra verksamheter på ett ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart sätt
Effektiv riskhantering
 • Grunden för vår förnyelse är finansiell styrka och väl avvägda risker