Mirka panostaa suomalaisen teollisuuden kanssa 200M € nettohiilinegatiivisuuteen

Mirka pyrkii luomaan eri toimialoja yhdistävän ekosysteemin, joka kehittää nettohiilinegatiivisuuteen tähtääviä ratkaisuja jälleenvalmistus- ja kunnostusteollisuudelle. Business Finland on myöntänyt Mirkan SHAPE-hankkeelle 10 miljoonan euron kehitysrahoituksen sekä 20 miljoonaa euroa hanketta ympäröiville ekosysteemiyrityksille. Hanke on Suomessa ensimmäinen laatuaan.

Mirka-Shape-Ecosystem-logoMirkan pintakäsittelyratkaisujen sekä ekosysteemin muiden toimijoiden avulla pystytään tulevaisuudessa pienentämään Euroopan teollisuuden hiilijalanjälkeä 100 miljoonalla tonnilla sekä luomaan vientimahdollisuuksia Suomen teollisuudelle. Mirkan, Business Finlandin ja suomalaisen teollisuuden yhteispanostus nettohiilinegatiivisuuden kehittämiseen on noin 200 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana.

– Haluamme kantaa oman vastuumme kiertotalouden rakentamisessa. Business Finlandin myöntämän rahoituksen ansiosta pystymme nyt yhteistyössä suomalaisen teollisuuden ja tutkimuskentän kanssa käynnistämään SHAPE-hankkeen. Hanke luo sitä ympäröivälle ekosysteemille erinomaiset edellytykset kehittää uusia innovatiivisia jälleenvalmistusratkaisuja, tukea kestävää kehitystä, luoda uusia työpaikkoja ja vahvistaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä, sanoo Mirkan toimitusjohtaja Stefan Sjöberg.

– Kyse voi olla ekosysteemissä syntyvästä sivutuotteesta eli jätteestä, joka tulevaisuudessa pystyttäisiin hyödyntämään raaka-aineena. Toisaalta kyse voi olla tuotteiden eliniän pidentämisestä uusien innovatiivisten kunnostustekniikoiden avulla. Mirkan ydinosaamista on pintakäsittelytekniikoiden edelleen kehittäminen. Pyrkimyksenä on luoda ratkaisuja, joiden avulla käytetty tuote voidaan korjata uudenveroiseksi, jolloin tarvetta valmistaa uutta tuotetta ei enää ole. Tämä vaatii ekologista suunnittelua läpi koko arvoketjun, sanoo Mirkan tutkimus- ja kehitysjohtaja Mats Sundell.

Mirka toimii hankkeen veturina ja ympäröivä ekosysteemi koostuu kymmenistä toimijoista aina pienteollisuudesta suurten yritysten kautta tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin. Hankkeen lanseeraustilaisuus pidetään alkuvuodesta 2023.

Lue lisää Mirkan kotisivuilta.