Kjell Antus.

Konsernijohtajan katsaus

Vastuullisuus painopisteenä

Olimme suunnitelleet vuodelle 2022 jatkuvaa kannattavaa kasvua. Odotukset olivat korkeat, kun kysyntä palautuin nopeasti pandemian jälkeen. Nyt liiketoimintaa haastoivat maailmanlaajuinen raaka-aine-, materiaali-, komponentti- ja rahtikonttipula. Venäjän hyökkäys Ukrainaan pahensi huomattavasti tilannetta, joka laajeni energiakriisiksi ja kohoavaksi inflaatioksi.

Maailmanlaajuisesta epävarmuudesta huolimatta olemme sopeutuneet uuteen todellisuuteen hyvin ja tehneet edelleen hyvää tulosta. Vuoteen 2021 verrattuna liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja nousi 619 miljoonaan euroon. Liiketulos parani 2,4 miljoonalla eurolla ja nousi 73,7 miljoonaan euroon. 11,9 prosentin käyttökatteemme vastaa edellisen vuoden tasoa. Investointitahtimme oli melko korkea, vaikka 64,2 miljoonan euron investointimme olivat huomattavasti pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Olemme jatkaneet liiketoiminta-alojemme vahvistamista muun muassa palkkaamalla avainosaamista ja erikoisasiantuntemusta. Henkilöstön määrä vuoden 2022 päättyessä oli 2 554. Olemme jatkaneet etätyömallin kehittämistä samalla, kun olemme panostaneet yrityskulttuuriin sekä vahvistaneet yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnetta. Olemme kiitollisia työntekijöidemme sitoutumisesta ja suoriutumisesta ja pyrimme jatkossakin tarjoamaan kannustavan ja haastavan työympäristön, jossa jokainen työntekijä voi kehittyä ja viihtyä.

Mirka vahvisti asemiaan automatisaation ja robotiikan saroilla hankkimalla Flexmill Oy:n osakkeet. Yhteenliittymä mahdollistaa mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia. Robotiikalla on tulevaisuudessa yhtä suurempi merkitys, kun automatisaatio ja tekoäly vauhdittavat innovaatioita.

KWH Logistics -liiketoimintaryhmän toiminnasta suuri osa kääntyi päälaelleen Ukrainan sodan vuoksi. KWH Logistics huolehti venäläisten kauttakulkutuotteiden laivaamisesta suomalaisissa satamissa, mutta sodan ja sitä seuranneiden pakotteiden vuoksi kyseinen liikenne loppui vuoden aikana. Samanaikaisesti suomalaisen teollisuuden raaka-ainetarve loi perustan uusille mahdollisuuksille. KWH Logistics pystyi vuoden aikana korvaamaan suuren osan vientimääristään uusilla tuontimäärillä.

Maailmanlaajuiset aloitteet, kuten Pariisin sopimus ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat lähes vuosikymmenen ajan määrittäneet maailmalle selkeän tulevaisuudenohjelman. Euroopan tasolla on nähtävissä yhä tiukempia aloitteita, joissa yrityksille asetetaan entistä kovempia lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Ne koskevat myös KWH-yhtymää, joka pyrkii aina olemaan askeleen verran edellä. Samanaikaisesti kestävyyteen liittyvät tapahtumat, kuten Ukrainan sota ja Euroopan energiakriisi ovat vaikuttaneet merkittävästi liiketoimintaamme, mikä heijastuu tulevaisuudenkin painopisteisiimme.

Huolehtiaksemme KWH-yhtymän pitkän tähtäimen kilpailukyvystä, otimme vuoden 2022 aikana tärkeitä askeleita nopeuttaaksemme strategista kestävyystyötämme. Ensimmäisenä askeleena toteutimme analyysin ymmärtääksemme, mihin kestävän kehityksen osa-alueisiin vaikutamme eniten, ja mitkä heijastavat sidosryhmiemme odotuksia ja vaatimuksia. Analyysin tuloksena syntyi koko konsernin yhteinen vastuullisuusstrategia, joka sisältää oleellisimmat tavoitteemme toiminnan kestävyydelle. Vuoden 2023 aikana jatkamme uuden strategiamme toteuttamista toimintasuunnitelmamme avulla niin, että voimme turvata liiketoimintaryhmämme tulevaisuuden ja vakuuttaa sidosryhmämme siitä, että toimimme vastuullisella, pitkäjänteisellä ja kestävällä tavalla.

Kun katsomme vuoteen 2023, on selvää, että erityisesti vuoden ensimmäinen puolisko on markkinaympäristöltään ja kysynnältään haastava. Koska kysyntänäkymät ovat varovaisemmat, keskitymme tänä vuonna tuloksen ja kassavirran turvaamiseen. Tämä strategia yhdistettynä vakavaraisuuteemme antaa meille tilaa laajentua, investoida uusiin projekteihin ja kohdata mahdolliset haasteet.

Kjell Antus, konsernijohtaja