Calm blue water and sky.

Konsernin tuloslaskelma

1000 euroa1.1 - 31.12 20221.1 - 31.12 2021
LIIKEVAIHTO618 970592 797
Liiketoiminnan muut tuotot5 7602 395
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos10 30912 857
Valmistus omaan käyttöön4 6994 239
Materiaalit ja palvelut-249 748-252 157
Henkilöstökulut-169 244-157 742
Poistot ja arvonalentumiset-55 034-50 785
Liiketoiminnan muut kulut-101 512-86 843
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta9 4556 543
LIIKETULOS73 65571 304
Rahoitustuotot3 4632 729
Rahoituskulut-6 279-4 269
VOITTO ENNEN VEROJA70 83969 764
Välittömät verot-13 267-14 378
TILIKAUDEN TULOS57 57255 386
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille57 57555 388
Määräysvallattomien omistajien osuus-3-3
TILIKAUDEN VOITTO57 57255 386
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tuloslaskelmaan:
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tulokset eristä
- muut laajan tuloksen erät, netto-1 574-186
Kassavirtojen suojaus
- nettovoitot/-tappiot-1 205-1 422
- siirretty tuloslaskelmaan6 8811 412
Muuntoerot
- tilikauden muuntoerot-397-101
TILIKAUDEN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROJEN JÄLKEEN, YHTEENSÄ3 705-296
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ61 27755 089
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille61 28155 092
Määräysvallattomien omistajien osuus-3-3
Tilikauden laaja tulos61 27755 089