A man sanding.

Hallitus ja johto

Konsernin hallitus

KWH-yhtymän hallitus muodostuu kahdeksasta jäsenestä ja sihteeristä. Monet hallituksenjäsenistä ovat osakkeenomistajia, joten omistajilla on vahva asema riippumatta siitä, onko operatiivisessa johdossa osakkeenomistajia.

Hallituksen tehtävä on huolehtia KWH-yhtymän asioista omistajan etujen mukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että konsernia johdetaan tehokkaasti ja hyvien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Hallitus hyväksyy KWH-yhtymän liiketoimintastrategian, strategiset tavoitteet, riskistrategian ja hallinnon sekä seuraa ja valvoo niiden toteutumista.

Ola Tidström, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 1993, jäsen vuodesta 1975; Peter Höglund, hallituksen jäsen vuodesta 1973
Janneke von Wendt, hallituksen jseän vuodesta 2016; Henrik Höglund, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1998, jäsen vuodesta 1974
Björn Höglund, hallituksen jäsen vuodesta 2022
Johan Heikfolk, hallituksen sihteeri vuodesta 2017; Caj-Anders Skog, hallituksen jäsen vuodesta 2016; Sofia Kohtala, hallituksen jäsen vuodesta 2014; Stefan Wikman, hallituksen jäsen vuodesta 2019

Konsernin johtoryhmä

KWH-yhtymän konsernijohto koostuu liiketoimin-taryhmien päälliköistä, toimitusjohtajista ja emo-yhtiön johdosta. Konsernijohdon jäsenet vastaavat joko liiketoimintayksiköstä tai konsernitoiminnosta, konsernijohtaja johtaa koko konsernin kehitystyötä ja tukee muuta johtoa.

Konsernijohto on monipuolinen tiimi, joka toimeenpanee hallituksen päätökset sekä asettaa raamit ja suunnan organisaatiolle. Johto vastaa siitä, että tavoitteet ja stra-tegiat viedään loppuun sekä jäsentää ja johtaa yhtymän toimintaa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

Marko Nylund, toimitusjohtaja, Prevex; Stefan Sjöberg, liiketoimintaryhmän päällikkö, Mirka
Johan Heikfol, konsernin lakimies; Joakim Laxåback, liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Logistics
Carl-Magnus Tidström, talousjohtaja; Peter Lång, liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Freeze
Kjell Antus, konsernijohtaja, liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Invest

 

Tilintarkastajat

Varsinaiset tilintarkastajat

Kristian Berg ja Anders Svennas, kauppatieteiden maisteri, KHT, Ernst & Young Oy

Varatilintarkastajat

Marja Huhtala ja Terhi Mäkinen, kauppatieteiden maisteri, KHT, Ernst & Young Oy

Valvontatilintarkastaja

Ernst & Young Oy