Small dark blue waves.

Konsernin tase

Varat 1000 euroa31.12.202231.12.2021
Pitkäaikaiset varat:
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet31 29426 613
Goodwill8 5968 596
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet393 771389 336
Sijoituskiinteistöt1 3061 449
Osuudet osakkuusyhtiöissä83 24878 049
Myytävissä olevat sijoitukset1 9571 966
Muut rahoitussaamiset3 3301 234
Laskennalliset verosaamiset3 4241 437
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ526 926508 680
Lyhytaikaiset varat:
Vaihto-omaisuus112 15890 412
Myyntisaamiset ja muut saamiset99 99191 059
Verosaamiset1 221716
Kaupankäyntiin tarkoitetut rahoitusvarat4 0854 323
Rahavarat69 99064 941
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ287 445251 451
Varat yhteensä814 371760 131
Oma pääoma ja velat 1000 euroa31.12.202131.12.2021
Oma pääoma:
Osakepääoma3 7563 756
Ylikurssirahasto7 9317 931
Vararahasto128124
Muuntoerot-1 435-1 038
Käyvän arvon rahasto6 615939
Kertyneet voittovarat615 634572 523
Määräysvallattomien omistajien osuus171174
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ632 800584 409
Pitkäaikaiset velat:
Varaukset2 3382 628
Laskennallinen verovelka29 20924 053
Rahoitusleasingvelat28 89630 297
Ostovelat ja muut velat091
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ60 44257 069
Lyhytaikaiset velat:
Korolliset velat19 80218 927
Rahoitusleasingvelat10 8527 769
Ostovelat ja muut velat87 48089 412
Verovelat2 9952 544
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ121 129118 652
Oma pääoma ja velat yhteensä814 371760 131