A man polishing a car.

Mirka

Mirkan nopea toipuminen ensimmäisen pandemiashokin jälkeen jatkui vahvana koko vuoden 2021. Yritys löi myyntiennätyksiä kuukausi toisensa jälkeen ja onnistui kaappaamaan myös uusia markkinaosuuksia.

Vuodesta 2021 muodostui Mirkalle tasaisen ja voimakkaan kasvun vuosi, jolloin moni aiempi myyntiennätys rikkoontui. Kun korona yhtäkkiä iski keväällä 2020, koki Mirka monen muun yrityksen tavoin nopean pudotuksen tilauskannassa.

Ei kestänyt kuitenkaan kauan ennen kuin Mirkan markkinat olivat toipuneet. Vuoden 2020 kolmannesta neljänneksestä alkaen Mirkan myynti on ollut vahvaa ja nousussa läpi koko vuoden 2021. Mikä parasta: yritys ei ole pelkästään kasvanut, vaan onnistunut myös ottamaan kilpailijoilta markkinaosuuksia. Merkkinä tästä on se, että Mirka on kasvanut myös sellaisissa asiakasryhmissä, jotka ovat kärsineet pandemiasta, kuten autoteollisuuden jälkimarkkinat.

Jo keväällä 2021 Mirkalla huomattiin trendin olevan vakaasti ylöspäin, minkä jälkeen budjettia ja myyntitavoitteita nostettiin.

Liikevaihto M€

Mirkan liikevaihto 2017-2021.

 

Hyvä raportointi ja myyntiorganisaatio

Mistä sitten johtuu, että Mirka on selvinnyt pandemia-ajasta niin hyvin?

Ensinnäkin Mirkalla on samat korkeat laatuvaatimukset raportoinnilleen kuin sillä on tuotteilleenkin. Kehittynyt raportointi on mahdollistanut sen, että Mirkalla on ollut harvinaisen hyvä pohja päätöksenteolle lähes reaaliajassa. Sen ansiosta on ollut helppoa tehdä nopeita, mutta samalla perusteltuja päätöksiä.

Toisekseen Mirkan yritysrakenne, johon kuuluu myyntiyksiköitä eri puolilla maailmaa, on kuin luotu toimimaan tehokkaasti myös kriisiaikoina. Koska myyjät eivät työskentele Suomesta käsin, vaan paikallisesti kullakin markkina-alueella, yhteiskuntien sulut ja matkustuskiellot eivät ole vaikuttaneet heihin yhtä paljon. Myyjät olivat nopeasti asiakkaiden luona heti kun rajoitukset mahdollistivat sen.

Kolmas syy Mirkan nopealle paluulle oli se, että henkilökuntaa ei missään vaiheessa irtisanottu. Se tarkoittaa, että Mirka on pystynyt vastaamaan suureen kysyntään täysillä heti markkinoiden elpyessä.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, ovat monet Mirkan asiakasryhmistä tosiasiassa hyötyneet pandemiasta. Kun ihmiset eivät ole voineet matkustaa, he ovat sen sijaan sijoittaneet rahansa remontoimiseen ja rakentamiseen. Tämän lisäksi poliittiset elvytyspaketit ovat yhä vauhdittaneet rakentamista – ja kuten tunnettua, rakentamisessa ja remontoinnissa tarvitaan hiomatarvikkeita.

Pandemia on tietenkin tuonut mukanaan myös haasteita, kuten pulan materiaaleista ja komponenteista. Pandemian seurauksena syntyneet häiriöt maailman logistiikkavirroissa ovat olleet haaste myös Mirkalle, ja raaka-aineiden ja osien hankkimiseksi on jouduttu tekemään lujasti töitä.

Henkilöstö

Mirkan henkilöstö 2017-2021.

Mirkan toimipaikat

Robottityökalu ja yritysosto

Vuoden 2021 suuri kasvu tuli ensisijaisesti hiomatuotepuolelta, mutta myös Mirkan hiontatyökaluyksikkö, Power Tools, on jatkanut kasvuaan. Hiomakoneet ovat viime vuosina olleet yksi Mirkan menestystekijöistä, ja työkalut ovat voittaneet monia palkintoja keveytensä ja ergonomisen muotoilunsa takia.

Työkalut ovat pääsääntöisesti käsikäyttöisiä, mutta vuonna 2021 Mirka toi markkinoille ensimmäisen robottihiomatyökalunsa, Mirka® AIROSin. Robottityökalu on tärkeä lanseeraus, jota seuraa tulevaisuudessa lisää hiomaratkaisuja roboteille.

Toinen Mirkan asemaa teollisuudelle suunnatuissa ratkaisuissa vahvistanut askel oli italialaisen Urma Rollsin osto. Viime vuonna Urma Rollsista tuli Mirkan vuonna 2017 ostaman Cafron täysin omistama tytäryhtiö.

Urma Rolls on hyvin pienelle erikoisalalle keskittynyt yritys, joka valmistaa korjaustyökaluja tarkkuushiontaan. Korjaustyökalujen vaatimukset ovat hyvin korkeita, tarkkuuden on oltava jopa millin tuhannesosien tasolla.

Tarkkuushionta-ala, jossa työskennellään timanttityökaluilla, eroaa monella tavalla Mirkan perinteisestä toiminnasta, vaikka molemmat liittyvätkin hiontaan. Mirkan tavoitteena on tarjota koko tuotepaletti; hiomamateriaalit, kiillotusaineet ja timanttityökalut.

Investoinnit M€

Mirkan investoinnit 2017-2021.

Digitalisointia ja työsuojelua

Pandemia on sysännyt koko maailmaa eteenpäin digitalisaatiossa, mikä näkyy myös asiakkaiden muuttuneena ostokäyttäytymisenä. Uusissa myynti- ja jakelukanavissa Mirka on paljon edellä alan muita toimijoita. Tästä kiitos kuuluu niille suurille investoinneille, joita yritys on asiassa tehnyt aina vuodesta 2017 alkaen. Vuonna 2021 Mirka vihdoin pystyi kotouttamaan verkkokauppaan ja markkinoinnin automaatioon tekemiään investointeja.

Myös investoinnit työsuojeluun jatkuivat viime vuonna. Mirka on onnistunut pitämään covid-tartuntojen määrän hyvin alhaisella tasolla huolellisten turvallisuusrutiinien ansiosta.
Yksi suurista haasteista pandemian jälkeen on, miten henkilöstö voi, kun suuri osa sosiaalisesta vuorovaikutuksesta on jäänyt pois. Siksi Mirka panostaa nyt voimakkaasti vahvistaakseen työyhteisöä ja työssä viihtymistä.

Johtoryhmä

Stefan Sjöberg, Joachim Rännar, Mats Sundell & Jan Torrkulla.

CEO Stefan Sjöberg, Operations Director Joachim Rännar, R&D Director Mats Sundell ja Production Director Jan Torrkulla.

Olav Hellman, Simon Bloxham, Nina Nyman & Theo Sakalis.

CFO Olav Hellman, VP Sales Simon Bloxham, Marketing Director Nina Nyman ja VP Sales Theo Sakalis.