Konsernin tase

Varat 1000 euroa31.12.202131.12.2020
Pitkäaikaiset varat:
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet26 613 22 591
Goodwill8 596 9 878
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet389 336 373 281
Sijoituskiinteistöt1 449 1 593
Osuudet osakkuusyhtiöissä78 049 74 374
Myytävissä olevat sijoitukset1 966 1 969
Muut rahoitussaamiset1 234 913
Laskennalliset verosaamiset1 437
968
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ508 680 485 567
Lyhytaikaiset varat:
Vaihto-omaisuus90 412 65 480
Myyntisaamiset ja muut saamiset91 059 78 350
Verosaamiset716 1 591
Kaupankäyntiin tarkoitetut rahoitusvarat4 323 4 162
Rahavarat64 941 59 262
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ251 451 208 845
Varat yhteensä760 131 694 412
Oma pääoma ja velat 1000 euroa31.12.202131.12.2020
Oma pääoma:
Osakepääoma3 7563 756
Ylikurssirahasto7 9317 931
Vararahasto124124
Muuntoerot-1 038-937
Käyvän arvon rahasto939948
Kertyneet voittovarat572 523530 208
Määräysvallattomien omistajien osuus174177
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ584 409542 207
Pitkäaikaiset velat:
Varaukset2 6282 441
Laskennallinen verovelka24 05319 191
Korolliset velat06 981
Rahoitusleasingvelat30 29726 395
Ostovelat ja muut velat9179
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ57 06955 089
Lyhytaikaiset velat:
Korolliset velat18 92710 068
Rahoitusleasingvelat7 7697 389
Ostovelat ja muut velat89 41278 579
Verovelat2 5441 081
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ118 65297 116
Oma pääoma ja velat yhteensä760 131694 412