Timber loaded on a train.

Hallitus ja johtoryhmä

Konsernin hallitus

KWH-yhtymän hallitus muodostuu kahdeksasta jäsenestä ja sihteeristä. Monet hallituksenjäsenistä ovat osakkeenomistajia, joten omistajilla on vahva asema riippumatta siitä, onko operatiivisessa johdossa osakkeenomistajia.

Hallituksen tehtävä on huolehtia KWH-yhtymän asioista omistajan etujen mukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että konsernia johdetaan tehokkaasti ja hyvien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Hallitus hyväksyy KWH-yhtymän liiketoimintastrategian, strategiset tavoitteet, riskistrategian ja hallinnon sekä seuraa ja valvoo niiden toteutumista.

Henrik Höglund, Johanna Höglund & Ola Tidström.

Henrik Höglund (diplomiekonomi, hallituksen jäsen vuodesta 1974, puheenjohtaja vuodesta 1998), Johanna Höglund (FM, jäsen vuodesta 2021) ja Ola Tidström (KTM, jäsen vuodesta 19753, varapuheenjohtaja vuodesta 1993)

Sofia Kohtala, Peter Höglund & Janneke von Wendt.

Sofia Kohtala (hotelli- ja ravintolaesimies, jäsen vuodesta 2014), Peter Höglund (filosofian kandidaatti, jäsen vuodesta 1973) ja Janneke von Wendt (KTM, jäsen vuodesta 2016)

Johan Heikfolk, Caj-Anders Skog & Stefan Wikman.

Johan Heikfolk (oikeustieteiden kandidaatti, sihteeri vuodesta 2017), Caj-Anders Skog (KTM, jäsen vuodesta 2016) ja Stefan Wikman (oikeustieteiden kandidaatti, jäsen vuodesta 2019)

Konsernijohto

KWH-yhtymän konsernijohto koostuu liiketoimintaryhmien päälliköistä, toimitusjohtajista ja emoyhtiön johdosta. Konsernijohdon jäsenet vastaavat joko liiketoimintayksiköstä tai konsernitoiminnosta, konsernijohtaja johtaa koko konsernin kehitystyötä ja tukee muuta johtoa.

Konsernijohto on monipuolinen tiimi, joka toimeenpanee hallituksen päätökset sekä asettaa raamit ja suunnan organisaatiolle. Johto vastaa siitä, että tavoitteet ja strategiat viedään loppuun sekä jäsentää ja johtaa yhtymän toimintaa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

Kjell Antus, Marko Nylund, Stefan Sjöberg & Carl-Magnus Tidström.

Konsernijohtaja, KWH Invest -liiketoimintaryhmän päällikkö Kjell Antus, Prevexin toimitusjohtaja, Marko Nylund, Mirka-liiketoimintaryhmän päällikkö Stefan Sjöberg ja konsernin talousjohtaja Carl-Magnus Tidström.

Johan Heikfolk, Joakim Laxåback & Peter Lång.

Konsernin lakimies Johan Heikfolk, KWH Logistics -liiketoimintaryhmän päällikkö Joakim Laxåback ja KWH Freeze liiketoimintaryhmän päällikkö Peter Lång.

Tilintarkastajat

Varsinaiset tilintarkastajat

Kristian Berg, kauppatieteiden maisteri, KHT
Ernst & Young Oy

Bengt Nyholm, kauppatieteiden maisteri, KHT
Ernst & Young Oy

Varatilintarkastajat

Anders Svennas, kauppatieteiden maisteri, KHT
Ernst & Young Oy

Marja Huhtala, kauppatieteiden maisteri, KHT
Ernst & Young Oy

Valvontatilintarkastaja

Ernst & Young Oy