Kjell Antus

Vahvan kasvun vuosi

Vuodesta 2021 tuli juuri niin jännittävä kuin odotimmekin. Vaikka olemme nyt eläneet kaksi vuotta koronapandemian kanssa, se ei ole vielä ohi. Sen sijaan uusien pandemia-aaltojen seuraukset ovat vähentyneet huomattavasti, kun olemme oppineet elämään pandemian kanssa ja hallitsemaan sitä.

Myös KWH-yhtymä selviää koronapandemiasta ja voimme taas kerran todeta, että selviämme kriisistä vahvoina. Onnistuneiden liiketoimintastrategiavalintojen, aktiivisen johtajuuden ja kaikkien henkilöstöryhmien hyvän yhteistyön ansiosta olemme tehneet työn yhdessä. KWH-yhtymä on jälleen osoittanut vahvuutensa, joka perustuu laajaan ja vahvaan paikalliseen läsnäoloon markkinoilla sekä hyvään toimialojen tasapainoon.

Verrattuna vuoteen 2020 liikevaihtomme kasvoi 18 %:lla ja nousi 593 miljoonaan euroon. Liiketulos kasvoi 14 miljoonalla eurolla ja nousi 71 miljoonan euroon. Liikevoittomme nousi 11,4 %:sta 12,0 %:in ja investoimme 70 miljoonalla eurolla. Kolmen viimeisen vuoden suuret investoinnit alkavat nyt näkyä sekä liikevaihdossa että kannattavuudessa.

Samalla, kun näemme myönteisen kehityksen jatkuvan vuoden 2022 alussa, näemme myös tummia epävarmuuden pilviä, jotka vaikuttavat seuraavaan raportointikauteen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on erittäin vakava. Vaikka ne jäävätkin muiden asioiden varjoon, kriisillä on myös taloudellisia seurauksia. Voimakkaasti heikentynyt maailman tilanne vaikuttaa kielteisesti kauppaan ja liiketoimintaan. Lisäksi on toimitushäiriöiden riski, joka voi vaikeuttaa tuotantomme tarvitsemien raaka-aineiden ja komponenttien hankintaa. Pula konteista, kuljetusongelmat ja kohoavat öljyn hinnat ovat nostaneet rahtihintoja.

Voimakas kasvumme näkyy työntekijöiden määrän kasvuna. Henkilöstömäärämme vuoden 2021 lopussa oli 2524. Kaikilla liiketoimintaryhmillämme on yhä rekrytointitarpeita. Jotta pärjäisimme kilpailussa työvoimasta, pyrimme luomaan viihtyisiä työpaikkoja sekä mukavan ja turvallisen työilmapiirin. Perheomisteisena kasvuyrityksenä pidämme pitkän tähtäimen kasvua tärkeämpänä kuin lyhyen tähtäimen voittoja. Tämä näkyy suunnittelussamme ja tavassamme kohdata haasteita.

Kestävällä tavalla toteutetun liiketoiminnan tärkeys on vaikuttanut myös KWH-yhtymään. Haluamme vahvistaa luottamuspääomaamme harjoittamalla liiketoimintaa, jossa taloudelliset ja ei-taloudelliset resurssit on optimoitu, ja jossa tavoitteista, mittareista ja toiminnasta raportoidaan ja tiedotetaan asianmukaisesti sekä läpinäkyvästi eri sidosryhmille. Liiketoimintamme on oltava kestävän kehityksen mukaista ja eettistä, jotta voimme tarjota asiakkaiden vaatimukset täyttäviä tuotteita ja palveluja sekä rekrytoida parhaat mahdolliset työntekijät ja sitä kautta menestyä pitkällä aikavälillä kilpailijoitamme paremmin.

Olemme suunnitelleet kannattavan kasvun jatkuvan vuonna 2022. Ukrainan kriisin ja Venäjälle kohdistettujen taloudellisten pakotteiden sekä Venäjän vastatoimien johdosta edessämme on kuitenkin epävarma ajanjakso. Näihin haasteisiin vastataksemme olemme laatineet toimintasuunnitelmia. Siten meillä on valmius toimia nopeasti ja sopeutua ympäröivän maailman tapahtumiin.

Kjell Antus, konsernijohtaja