Konsernin tuloslaskelma

1000 euroa1.1 - 31.12 20211.1 - 31.12 2020
LIIKEVAIHTO592 797501 330
Liiketoiminnan muut tuotot2 3952 851
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos12 8575 562
Valmistus omaan käyttöön4 2394 388
Materiaalit ja palvelut-252 157-211 670
Henkilöstökulut-157 742-137 680
Poistot ja arvonalentumiset-50 785-43 767
Liiketoiminnan muut kulut-86 843-71 425
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta6 5437 464
LIIKETULOS71 30457 052
Rahoitustuotot2 7292 430
Rahoituskulut-4 269-7 515
VOITTO ENNEN VEROJA69 76451 967
Välittömät verot-14 378-9 243
TILIKAUDEN TULOS55 38642 724
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille55 38842 726
Määräysvallattomien omistajien osuus-3-2
TILIKAUDEN VOITTO55 38642 724
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tuloslaskelmaan:
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tulokset eristä
- muut laajan tuloksen erät, netto-186 130
Kassavirtojen suojaus
- nettovoitot/-tappiot-1 422 644
- siirretty tuloslaskelmaan1 412 435
Muuntoerot
- tilikauden muuntoerot-101 -1 109
TILIKAUDEN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROJEN JÄLKEEN, YHTEENSÄ-296 100
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ55 089 42 824
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille55 092 42 826
Määräysvallattomien omistajien osuus-3-2
Tilikauden laaja tulos55 089 42 824