Avainluvut 2021

Liikevaihto 2021

KWH:n liikevaihto 2021.

Liikevaihto ja liiketulos M€

KWH:n liikevaihto ja liiketulos 2017-2021.

Henkilöstö 2021

KWH:n henkilöstö 2021.

 

Investoinnit ja poistot M€

KWH:n investoinnit ja postot 2017-2021.

KWH 20212020201920182017
TIETOJA TULOSLASKELMASTA, MILJ. €
Liikevaihto
Suomi222,8204,4200,8199,0174,5
Vienti Suomesta277,3220,6228,1219,9212,4
Ulkomaantoiminta 99,381,988,688,082,7
YHTEENSÄ, MILJ. € 592,8501,3512,1501,9465,0
Palkat ja henkilösivukulut157,7137,7141,1129,4113,8
Poistot ja arvonalentumiset50,843,838,028,325,0
Liiketulos71,357,145,466,962,9
Nettorahoituskulut1,55,11,01,93,4
Tulos ennen veroja69,852,044,465,059,5
Verot tuloslaskelman mukaan 14,49,29,111,411,5
Tilikauden voitto55,442,735,353,548,0
TIETOJA TASEESTA, MILJ. €
Pitkäaikaiset varat508,7485,6439,1341,0323,0
Vaihto-omaisuus90,465,559,356,150,2
Saamiset91,879,975,475,472,9
Rahat ja pankkisaamiset69,363,475,7112,895,2
Oma pääoma584,4542,2507,1483,5438,8
Vieras pääoma175,7152,2143,3101,8102,5
Korolliset velat -8,0-8,7-25,8-95,0-76,5
Taseen loppusumma760,1694,4649,4585,3541,3
TUNNUSLUKUJA, %
Liikevaihdon muutos18-22818
Vienti ja ulkomaantoiminta 6460626163
Osuus konsernin liikevaihdosta
Mirka6057585760
KWH Logistics3032323230
KWH Freeze45444
KWH Invest66667
Sidotun pääoman tuotto102991414
Oman pääoman tuotto10871211
Omavaraisuusaste 7778788381
Nettovelkaantumisaste-1-2-5-20-17
MUITA TIETOJA
Bruttoinvestoinnit, milj. € 69,985,8135,158,452,7
Nettoinvestoinnit, milj. € 65,984,5133,657,852,4
Henkilöstö keskimäärin 2 4872 3002 3632 1951 927
josta ulkomailla 799746740726596
Liikevaihto/henkilö, 1000 €238218217229241