KWH-koncernen ett Framgångsföretag 2019

Alma Talent Tietopalvelut (informationstjänst) analyserar årligen de finska företagens bokslut. KWH-koncernen fick i Framgångsföretag 2019 analysen vitsordet ”utmärkt” (78/100 poäng). Vårt årsresultat var det bästa bland de österbottniska företagen.

Blå rund märke med text Framgångsföretag 2019. I framgångsföretagsanalysen ges poäng åt företagets ekonomiska prestanda baserande på olika indikatorer (tillväxt, lönsamhet, resultat, likviditet, soliditet och förmåga att bära risk). Företaget jämföras med andra företag i samma storlek, alla företag i Tietopalvelut databas och företag i sin egen bransch. Vi lyckades i synnerhet bra inom delområdet soliditet. Analysen baserar sig på 2018 års bokslutsinformation.