Koncernens nya jurist har börjat

Jur.kand., VH Johan Heikfolk har utnämnts till koncernjurist fr.o.m. 15.5.2017.

Han har senast varit anställd som koncernjurist på Uponor Infra Oy. Därförinnan var han under perioden 1995–2013 anställd som koncernjurist på Oy KWH Pipe Ab då han även biträdde andra bolag i KWH-koncernen i juridiska ärenden. Det gör han nu också.