Avainluvut 2020

Liikevaihto

Graafi KWH-yhtymän liikevaihdon jakaumasta 2020.

Liikevaihto ja liiketulos M€

Graafi KWH-yhtymän liikevaihdosta ja tuloksesta 2020.

Henkilöstö

Graafi KWH-yhtymän henkilöstön jakaumasta 2020.

Investoinnit ja poistot M€

Graafi KWH-yhytmän investoinneista ja poistoista 2020.

 

KWH 20202019201820172016
TIETOJA TULOSLASKELMASTA, MILJ. €
Liikevaihto
Suomi204,4200,8199,0174,5141,8
Vienti Suomesta220,6228,1219,9212,4189,1
Ulkomaantoiminta 81,988,688,082,768,4
YHTEENSÄ, MILJ. € 501,3512,1501,9465,0394,7
Palkat ja henkilösivukulut137,7141,1129,4113,898,7
Poistot ja arvonalentumiset43,838,028,325,024,0
Liiketulos57,145,466,963,048,1
Nettorahoituskulut5,11,01,93,51,1
Tulos ennen veroja52,044,464,959,447,0
Verot tuloslaskelman mukaan 9,29,111,511,510,7
Tilikauden voitto42,735,353,547,936,3
TIETOJA TASEESTA, MILJ. €
Pitkäaikaiset varat485,6439,1341,0323,0290,8
Vaihto-omaisuus65,559,356,150,246,0
Saamiset79,975,475,472,957,3
Rahat ja pankkisaamiset63,475,7112,895,294,9
Oma pääoma542,2507,1483,5438,8396,9
Vieras pääoma152,2143,3101,8102,592,1
Korolliset velat -8,7-26,0-95,0-76,5-73,5
Taseen loppusumma694,4649,4585,3541,3489,0
TUNNUSLUKUJA, %
Liikevaihdon muutos-228188
Vienti ja ulkomaantoiminta 6062616365
Osuus konsernin liikevaihdosta
Mirka5758575861
KWH Logistics3836373533
KWH Invest ja muut66687
Sidotun pääoman tuotto109141412
Oman pääoman tuotto87121210
Omavaraisuusaste 7878838181
Nettovelkaantumisaste-2-5-20-17-19
MUITA TIETOJA
Bruttoinvestoinnit, milj. € 85,8135,158,452,739,4
Nettoinvestoinnit, milj. € 84,5133,657,852,437,4
Henkilöstö keskimäärin 23002 3632 1951 9261 729
josta ulkomailla 746740726596477
Liikevaihto/henkilö, 1000 €218217229241228