Katettua kala-allasta lasketan mereen.

Uponor Infra

Den 1.7.2013 startade Uponor Infra Oy sin verksamhet när KWH-koncernens och Uponor Oyj:s affärsverksamhet för infrastrukturlösningar fusionerades. Uponor Infra har Uponor som majoritetsägare (55,3 %) och konsolideras i Uponor som segmentet Infrastruktur. KWH-koncernen äger 44,7 % av aktierna.

Bolaget omsatte 243,9 (337,4) miljoner euro. En stor del av nedgången är en följd av att verksamheten i Nord Amerika såldes hösten 2018. Uponor Infra har framgångsrikt fortsatt att förbättra sin lönsamhet, vilket också hade en negativ inverkan på omsättningen.

Det allmänna ekonomiska läget påverkar efterfrågan på Uponor Infras viktigaste marknader. Efterfrågan under kommande åren förväntas som helhet vara stabil på huvudmarknaderna.