Valkoinen vesilukko, jonka yläpuolella kädet.

Prevex

Panostusta kestävään energiaan ja tehokkaaseen johtamiseen

Prevex on maailman harvoja vesilukkoihin erikoistuneita yrityksiä. Se, että Prevex on uskaltanut erikoistua näin kapealle erikoisalalle, johtuu siitä, että KWH-yhtymä näkee kaikki tytäryhtiönsä kokonaisuutena, ja että riskien jakautuminen koko konsernissa on siksi hyväksyttävällä tasolla. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Prevex kehittää helposti asennettavia ja puhdistettavia keittiön ja kylpyhuoneen vesilukkoja.

Prevex on kasvanut monen vuoden ajan nopeasti, mikä tarkoittaa sitä, että yrityksen prosessit eivät aina ole pysyneet kehityksen mukana. Vuoden 2018 aikana aloitettiin perusteellinen työ prosessien kuntoon saattamiseksi ja vuonna 2019 otettiin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä.

Graafi Prevexin liikevaihdon kehityksestä 2015-2019.

Graafi Prevexin henkilöstön kehityksestä 2015-2019.

Graafi Prevexin investointien kehityksestä 2015-2019.

Faktapohjaista päätöksentekoa

Prevex käyttää uutta toiminnanohjausjärjestelmää alustana, kun se keskittyy parantamaan päätöksentekonsa tietopohjaa. Tämä tarkoittaa, että Prevex on järjestelmällisesti luonut erilaisia tietolähteitä hyödyntävät aiempaa tehokkaammat analysointikäytännöt, jotta se voi tehdä todellisiin ja luotettaviin lukuihin perustuvia päätöksiä.

Tämä uusi työskentelytapa mahdollistaa entistä tehokkaamman tuotannon ja myynnin ohjauksen, ja on jo johtanut parantuneeseen varastointiin ja tuotantologistiikkaan. Lisäksi se mahdollistaa Puolan ja Suomen tuotantolaitosten aiempaa paremman yhteensovittamisen.

Henkilöstö ja osallisuus

Prevex on keskittynyt henkilöstöasioihin aiempaa selvemmin – HR-toimintoa on vahvistettu, ja Uuteenkaarlepyyhyn rakenteilla oleva uusi konttori tarjoaa työntekijöille avoimen ja viihtyisän työympäristön.

Prevex uudistaa myös yrityskulttuuriaan ja julkisti kuluneena vuonna yrityksen uudet arvot, joissa osallisuutta ja yhteisymmärrystä painotetaan. Uudet arvot ovat rehellisyys, kunnioitus ja sitoutuneisuus. Esimiesten asemaa on vahvistettu ja tukea heille on lisätty, jotta päätöksentekoa voidaan jakaa.

Kartta Prevexin tomipisteistä Euroopassa.

Kestäviä materiaaleja ja uudistuvaa energiaa

Prevex kehittää toimintansa kestävyyttä yhdessä asiakkaidensa ja tavarantoimittajiensa kanssa. Yritys otti tällä saralla ison harppauksen, kun sen Uudenkaarlepyyn tehdas siirtyi kuluneen vuoden aikana 100-prosenttisesti uusiutuvan energian käyttöön. Sähkö tuotetaan vesivoimalla, kun taas kaukolämpö tuotetaan biopolttoaineilla.

Lisäksi tehtiin päätös asentaa tehtaan katolle aurinkopaneelit vuoden 2020 aikana. Suunnitteilla on myös lämpöpumppujen käyttöönotto, mikä vähentää yrityksen energiankulutusta.

Kestävyys painottuu aiempaa enemmän tuotekehityksessäkin. Hiilijalanjäljen pienentämiseksi Prevex tutkii mahdollisuuksia käyttää perinteisesti muovista valmistetuissa vesilukoissa vaihtoehtoisia raaka-aineita. Eniten keskitytään pakkausten ympäristöystävällisyyden parantamiseen.

Prevexin johtoryhmää.
Marko Nylund (Toimitusjohtaja, Prevex Group), Marcin Kowalski (Toimitusjohtaja, Prevex Puola), Camilla Wikman (Markkinointijohtaja, Prevex Group), Krystian Kryskowiak (Chief Purchase and Logistics Manager, Prevex Puola)
Prevexin johtoryhmää.
Filip Jankowski (Myyntijohtaja, Manner-Eurooppa), Peter Engstrand (Myyntijohtaja, Pohjoismaat), Thomas Nyström (Talousjohtaja, Prevex Group), Petter Lingonblad (Varatoimitusjohtaja, Prevex Suomi)