Mies hioo Mirkan Novastarilla vaaleaa pintaa.

Mirka

Erityisesti Mirkan Euroopan kotimarkkinat ovat kehittyneet myönteisesti. Yritys onnistui jälleen kerran kasvamaan nopeammin kuin ala keskimäärin.

Mirka on hiomatekniikan edelläkävijä maailmassa ja tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia hiomaratkaisuja pintakäsittelyyn ja tarkkuushiontaan. Yrityksen visiona on saavuttaa markkina-asema, jossa asiakkaat ja muut sidosryhmät pitävät Mirkaa markkinajohtajana ja alan vastuullisimpana yrityksenä. Mirka haluaa myös olla innovaatiojohtaja ydinliiketoiminta-alueillaan. Toiminnan jatkuvan kehittämisen ja globaalin myyntiverkoston avulla Mirka pystyy palvelemaan asiakkaitaan laajalla korkealaatuisten hioma- ja kiillotustuotteiden sekä innovatiivisesti suunniteltujen koneiden tuotevalikoimalla.

Mirka on jo pitkään ollut hiomatuotealan maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, ja se on heijastunut siihen, että yrityksellä on ollut rohkeutta kasvaa kilpailijoitaan nopeammin. Mirkan kokonaisratkaisut, joissa koneet ja kiillotusaineet täydentävät hiomatuotteita, ovat jotain, mitä kaikki kilpailijat eivät pysty tarjoamaan, ja joka on auttanut yritystä sen nykyisen aseman saavuttamisessa. Markkinoista etenkin Euroopan kotimarkkinat kehittyivät hyvin kuluneen vuoden aikana.

Henkilöstöä ja Belgian yksikköä vahvistettiin

Mirkalla on henkilöstöä nyt noin 1450 henkilöä, josta kymmenesosa palkattiin kuluneen vuoden aikana. 150 ihmisen palkkaaminen vuoden aikana on Mirkan uusi ennätys. Uutta henkilökuntaa palkattiin, jotta organisaatio ja maailmanlaajuinen myyntiverkosto vahvistuisivat ja yritys olisi valmis jatkamaan kasvua. Houkutellakseen osaavaa henkilöstöä, Mirka avasi uudet konttorit Vaasaan ja Pietarsaareen.

Osa rekrytoinneista oli seurausta siitä, että Mirka otti Belgian jakeluvaraston hoidettavakseen ja siinä yhteydessä 64 työntekijää siirtyi Mirkalle. Belgian jakeluvarasto palvelee koko Euroopan markkinoita, mistä syystä siitä on tullut Mirkalle yhä tärkeämpi. Siksi yritys päätti ottaa varaston itse hoitaakseen. Samalla Belgian yksikköä laajennettiin uudella hiomamateriaalijumbojen konvertointiyksiköllä ja hiomatyökalujen huoltoyksiköllä, joka otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.

Tuotelanseerauksia ja palkittuja koneita

Yksi Mirkan menestyksen syistä on ollut panostaminen omiin hiomakoneisiin, mikä mahdollistaa kokonaisratkaisujen tarjoamisen asiakkaille. Mirkan koneet ovat jo aiemmin keränneet palkintoja RedDot design -kilpailussa ja viime vuonna hiomakone LEROS palkittiin uraauurtavasta muotoilustaan. Aivan kuten muutkin Mirkan koneet, se kehitettiin ja valmistetaan Suomessa. Mirka toi markkinoille myös useita uusia konemalleja ja korjasi satoa aiempien vuosien suosituista malleista.

Mirka toi myös hiomamateriaalipuolella markkinoille kaksi uutta tuotetta, Iridiumin ja Novastarin. Tämä tapahtui täysin uuden lanseerausprosessin avulla. Sillä optimoidaan tuotteiden yhä lyhyempiä elinkaaria. Mirka on pyrkinyt aktiivisesti nopeuttamaan uusien tuotteiden saamista markkinoille isoina määrinä, ja on onnistunut löytämään siihen toimivan konseptin.

Ympäristöön panostaminen jatkuu uuden valmistustekniikan avulla

Mirka on jo kauan pyrkinyt olemaan alansa kestävin yritys. Hiilidioksidijalanjäljen pienentämiseksi yritys on aiemmin rakentanut Jepuan tehtaan viereen oman voimalaitoksen, joka hyödyntää tuotannossa syntyvää jätettä ja joka tekee tehtaasta fossiilisista polttoaineista riippumattoman.

Ympäristötyö on jatkunut uusien resursseja säästävien ja ympäristöystävällisten valmistusprosessien kehittämisellä. Kun prosessit otetaan käyttöön, energian tarve vähenee entisestään.

Italian yksikkö integroitiin

Vuonna 2017 hankittu italialainen Cafro on nyt integroitu Mirkan toimintaan. Hankinnan myötä Mirka on laajentunut täysin uudelle alalle, tarkkuushiontaan.

Lyhyesti sanottuna tarkkuushionta tarkoittaa sellaisten tuotteiden hiontaa, joissa lopputuloksen on oltava erittäin tarkka. Tällaisia voivat olla esimerkiksi elektroniikka ja moottorien osat. Tämän tyyppisen hionnan tarve kasvaa, ja Mirka on nyt sijoittunut markkinasegmentillä hyvin. Samalla Mirkalla on mahdollisuus saavuttaa kokonaan uusia asiakasryhmiä sen perinteisten ydintoimialojen, auto-, puu- ja rakennusalojen, rinnalle.

Henkilökuntaan ja turvallisuuteen panostettu

Ennätyssuurten rekrytointien lisäksi Mirka on kuluneena vuonna panostanut henkilöstöön muutenkin. Yritys keskittyi erityisesti johtamis- ja esimieskoulutukseen, mutta myös vuorotyötä tekevien ennaltaehkäisevään terveystyöhön.

Lisäksi Mirka on jatkanut työtään työtapaturmien vähentämiseksi. Jepuan tehdas pystyi ylpeilemään sillä, että siellä rikottiin kymmenen vuotta vanha ennätys perättäisistä päivistä ilman onnettomuuksia.

Digitalisointi mahdollistaa uusia palveluja

Miltä maailma näyttää viiden tai kymmenen vuoden päästä? Sitä kysymystä Mirkalla mietittiin tavallista enemmän viime vuoden strategiatyössä, johon kuului skenaarioiden ja ympäristöanalyysien tekemistä. Mirka uskoo, että digitalisointi lyö itsensä lähivuosina voimakkaasti läpi myös B2B-myynnissä ja jakelussa.

Yritys on jo ryhtynyt valmistautumaan kehitykseen luomalla tuotteidensa ympärille kokonaiseen palveluekosysteemin. myMirka-sovellus voidaan yhdistää Mirkan laitteisiin, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden esimerkiksi suunnitella huoltoa ja seurata värinäaltistusta reaaliajassa. Tämä on yksi uusi tapa laajentaa niitä kokonaisratkaisuja, joista Mirka on jo aiemmin ollut tunnettu.

75-vuotias, jolla on valoisa tulevaisuus edessään

Mirka on ollut KWH-konsernin omistuksessa 1960-luvulta lähtien, mutta yritys perustettiin jo vuonna 1943. Se tarkoittaa, että Mirka täytti viime vuonna 75 vuotta. Sitä juhlittiin työn merkeissä tarjoamalla eri puolilla maailmaa olevalle henkilökunnalle kakkukahvit.

Nykyisin Mirka on alansa kansainvälinen edelläkävijä. Vaikka markkinatilannetta voidaan pitää epävarmempana kuin pitkiin aikoihin ja maailman talouskasvu heikentyy, suunnittelee yritys silti vahvan kasvun jatkumista vuonna 2019. Näkymä perustuu Mirkan tytäryhtiöiden myyntiennusteisiin eri puolilta maailmaa. Se on osoitus siitä, että oma henkilöstö uskoo sekä markkinoihin että Mirkan toimintatapaan.

Simon Bloxham (Vp sales, surface finishing), Nina Nyman (Marketing director), Theo Sakalis (Vp sales, precision industry), Stefan Sjöberg (CEO)
Joachim Rännar (Operations Director), Mats Sundell (R&D Director, Deputy Chief Executive), Jan Torkulla (Production Director), Olav Hellman (CFO)