Kullankeltaisia Mirkan hiomapyöröjä, joissa reikiä pölyn poistumista varten.

Konsernin tuloslaskelma

1000 euroa1.1 - 31.12 20181.1 - 31.12 2017
LIIKEVAIHTO501912464967
Liiketoiminnan muut tuotot17152411
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) / vähennys (-)4161976
Valmistus omaan käyttöön34713097
Materiaalit ja palvelut-217385-198845
Henkilöstökulut-129354-113 775
Poistot ja arvonalentumiset-28330-24976
Liiketoiminnan muut kulut-79694-75841
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta103574949
LIIKEVOITTO6685462963
Rahoitustuotot
Rahoituskulut20672499
VOITTO ENNEN VEROJA6493759423
Välittömät verot-11450-11483
TILIKAUDEN VOITTO5348847940
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille5349247944
Määräysvallattomien omistajien osuus-4-4
Tilikauden voitto5348847940
LASKELMA LAAJASTA TULOKSESTA
TILIKAUDEN TULOS5348847940
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tuloslaskelmaan:
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tulokset eristä
- muut laajan tuloksen erät, netto-161-342
Voitot/tappiot myytävissä olevista sijoituksista
- nettovoitot/-tappiot-11
- siirretty tuloslaskelmaan-31
Kassavirtojen suojaus
- nettovoitot/-tappiot9342547
- siirretty tuloslaskelmaan-1136-612
Muuntoerot
- tilikauden muuntoerot-180-222
TILIKAUDEN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROJEN JÄLKEEN, YHTEENSÄ-5431329
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ5294449269
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille5294849273
Määräysvallattomien omistajien osuus-4-4
Tilikauden laaja tulos5294449269