Tiskialtaan pohja, viemäriaukko ja sen päälle tuleva metallinen kansi.

Hallitus ja johto

Konsernin hallitus

KWH-yhtymän hallitus muodostuu tällä hetkellä seitsemästä jäsenestä ja sihteeristä. Monet hallituksenjäsenistä ovat osakkeenomistajia, joten omistajilla on vahva asema riippumatta siitä, onko operatiivisessa johdossa osakkeenomistajia.

Hallituksen tehtävä on huolehtia KWH-yhtymän asioista omistajan etujen mukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että konsernia johdetaan tehokkaasti ja hyvien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Hallitus hyväksyy KWH-yhtymän liiketoimintastrategian, strategiset tavoitteet, riskistrategian ja hallinnon sekä seuraa ja valvoo niiden toteutumista.

Henrik Höglund (syntynyt 1949, diplomiekonomi, puheenjohtaja vuodesta 1998, hallituksen jäsen vuodesta 1974), Sofia Kohtala (syntynyt 1975, hotelli- ja ravintolaesimies, hallituksen jäsen vuodesta 2014), Ola Tidström (syntynyt 1944, kauppatieteiden maisteri, varapuheenjohtaja vuodesta 1993, hallituksen jäsen vuodesta 1975), Peter Höglund (syntynyt 1949, filosofian kandidaatti, hallituksen jäsen vuodesta 1973, puheenjohtaja 1988–1997)
Björn Höglund (syntynyt 1978, kauppatieteiden maisteri, hallituksen jäsen vuodesta 2018), Johan Heikfolk (syntynyt 1963, oikeustieteiden kandidaatti, hallituksen sihteeri vuodesta 2017), Janneke Von Wendt (syntynyt 1972, kauppatieteiden maisteri, hallituksen jäsen vuodesta 2016), Caj-Anders Skog (syntynyt 1957, kauppatieteiden maisteri, hallituksen jäsen vuodesta 2016)

Konsernijohto

KWH-yhtymän konsernijohto koostuu liiketoimintaryhmien päälliköistä, toimitusjohtajista ja emoyhtiön johdosta. Konsernijohdon jäsenet vastaavat joko liiketoimintayksiköstä tai konsernitoiminnosta, konsernijohtaja johtaa koko konsernin kehitystyötä ja tukee muuta johtoa.

Konsernijohto on monipuolinen tiimi, joka toimeenpanee hallituksen päätökset sekä asettaa raamit ja suunnan organisaatiolle. Johto vastaa siitä, että tavoitteet ja strategiat viedään loppuun sekä jäsentää ja johtaa yhtymän toimintaa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

Mikael Lillvik (syntynyt 1967, insinööri, toimitusjohtaja, Prevex, palveluksessa vuodesta 2002), Kjell Antus (syntynyt 1965, kauppatieteiden maisteri, konsernijohtaja, liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Invest, palveluksessa vuodesta 1988), Carl-Magnus Tidström (syntynyt 1972, kauppatieteiden maisteri, talouspäällikkö, palveluksessa vuodesta 1997)
Stefan Sjöberg (syntynyt 1971, kauppatieteiden maisteri, liiketoimintaryhmän päällikkö, Mirka, palveluksessa vuodesta 2011), Johan Heikfolk (syntynyt 1963, oikeustieteiden kandidaatti, konsernin lakimies, palveluksessa vuodesta 2017), Hannu Uusi-Pohjola (syntynyt 1957, insinööri, liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Logistics, palveluksessa vuodesta 2003)

Tilintarkastajat

Varsinaiset tilintarkastajat
Kjell Berts, Kauppatieteiden maisteri, KHT Ernst & Young Ab
Bengt Nyholm, Kauppatieteiden maisteri, KHT Ernst & Young Ab

Varatilintarkastajat
Anders Svennas, Kauppatieteiden maisteri, KHT Ernst & Young Ab
Kristian Berg, Kauppatieteiden maisteri, KHT Ernst & Young Ab

Valvontatilintarkastaja
Ernst & Young Ab