Wehoputs asennetaan paikalleen nosturilla meren rannalla.

KWH Invest: Uponor Infra

Uponor Infra Oy aloitti toimintansa 1.7.2013, kun KWH-yhtymän ja Uponor Oyj:n infrastruktuuriliiketoiminnot fuusioitiin. Uponor Infran suurin omistaja on Uponor (55,3 %), johon Uponor Infra konsolidoidaan infrastruktuurisegmenttinä. KWH-yhtymä omistaa yhtiön osakkeista 44,7 %.

Vuosina 2013–2016 yhtiössä toteutettiin mittava rakennemuutos, jonka tavoitteina olivat merkittävät synergia- ja integraatioedut. Asetetut tavoitteet on saavutettu. Elokuussa 2018 luovuttiin Pohjois-Amerikan toiminnasta.

Yleinen taloudellinen tilanne on vaikuttanut Uponor Infran tuotteiden kysyntään yhtiön tärkeimmillä markkinoilla. Kysynnän odotetaan päämarkkina-alueilla pysyvän vakaana tulevina vuosina.

Yhtiön liikevaihto oli 337,4 (323,4) miljoonaa euroa. Kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna ja saavutti tyydyttävän tason.