Nosturi nostaa ruskeaa konttia, taustalla värikäs konttipino.

Avainluvut 2018

 

 

 

 

 

KWH 20182017201620152014
TIETOJA TULOSLASKELMASTA
Liikevaihto
Suomi, milj. € 199,0174,5141,8126,9150,2
Vienti Suomesta, milj. € 219,9212,4189,1173,9158,4
Ulkomaantoiminta, milj. € 88,082,768,467,659,1
YHTEENSÄ, MILJ. € 501,9465,0394,7364,4364,1
Palkat ja henkilösivukulut, milj. € 129,4113,898,797,193,3
Poistot ja arvonalentumiset, milj. € 28,325,024,022,221.1
Liiketulos, milj. € 66,963,048,140,137,3
Nettorahoituskulut, milj. € 1,93,51,12,12,0
Tulos ennen veroja, milj. € 64,959,447,038,135,2
Verot tuloslaskelman mukaan, milj. € 11,511,510,78,77,9
Tilikauden voitto, milj. € 53,547,936,329,427,3
TIETOJA TASEESTA
Pitkäaikaiset varat, milj. € 341,0323,0290,8277,4264,7
Vaihto-omaisuus, milj. € 56,150,246,046,347,4
Saamiset, milj. € 75,472,957,354,166,4
Rahat ja pankkisaamiset, milj. € 112,895,294,975,549,6
Oma pääoma, milj. € 483,5438,8396,9367,4343,0
Vieras pääoma, milj. € 101,8102,592,185,985,2
Korolliset velat, milj. € -95,0-76,5-73,5-54,0-41,2
Taseen loppusumma,, milj. € 585,3541,3489,0453,3428,2
TUNNUSLUKUJA
Liikevaihdon muutos, % 818808
Vienti ja ulkomaantoiminta, % 6163656660
Osuus konsernin liikevaihdosta
Mirka, % 5758616457
KWH Logistics, % 3735333138
KWH Invest ja muut, % 68755
Sidotun pääoman tuotto, % 1414121010
Oman pääoman tuotto, % 12121088
Omavaraisuusaste, % 8381818180
Nettovelkaantumisaste, % -20-17-19-15 -12
MUITA TIETOJA
Bruttoinvestoinnit, milj. € 58,452,739,435,431,5
Nettoinvestoinnit, milj. € 57,852,437,434,729,3
Henkilöstö keskimäärin 21951926172916521631
josta ulkomailla 726596477412398
Liikevaihto/henkilö, 1000 €229241228221223