Laine-Puhakainen KWH-koncernens nya jurist

Juris kandidat Teresa Laine-Puhakainen har utnämnts till jurist på KWH-koncernens juridiska avdelning fr.o.m. 10.8.2020.

Teresa Laine-PuhakainenHon har senast varit anställd som jurist och manager på KPMG Legal och därförinnan som jurist på juristfirman Fondia. Laine-Puhakainen har också tidigare under perioden 2001–2008 varit anställd som jurist inom KWH-koncernen. Hon förstärker KWH-koncernens juridiska avdelning och kommer att biträda KWH bolagen i juridiska ärenden.