Katettua kala-allasta lasketan mereen.

Uponor Infra

Uponor Infra Oy aloitti toimintansa 1.7.2013, kun KWH-yhtymän ja Uponor Oyj:n infrastruktuuriliiketoiminnot fuusioitiin. Uponor Infran suurin omistaja on Uponor (55,3 %), johon Uponor Infra konsolidoidaan infrastruktuurisegmenttinä. KWH-yhtymä omistaa yhtiön osakkeista 44,7 %.

Yhtiön liikevaihto oli 243,9 (337,4) miljoonaa euroa. Suuri osa liikevaihdon pienenemisestä johtuu siitä, että Pohjois-Amerikan toiminta myytiin syksyllä 2018. Uponor Infra on myös menestyksekkäästi jatkanut kannattavuutensa parantamista, millä myös osaltaan oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Yleinen taloudellinen tilanne on vaikuttanut Uponor Infran tuotteiden kysyntään yhtiön tärkeimmillä markkinoilla. Kysynnän odotetaan päämarkkina-alueilla pysyvän vakaana tulevina vuosina.