KWH-yhtymän henkilöstöä seisomassa.

Avainluvut 2019

KWH 20192018201720162015
TIETOJA TULOSLASKELMASTA, MILJ. €
Liikevaihto
Suomi200,8199,0174,5141,8126,9
Vienti Suomesta228,1219,9212,4189,1173,9
Ulkomaantoiminta 88,688,082,768,467,6
YHTEENSÄ, MILJ. € 512,1501,9465,0394,7364,4
Palkat ja henkilösivukulut141,1129,4113,898,797,1
Poistot ja arvonalentumiset38,028,325,024,022,2
Liiketulos45,466,963,048,140,1
Nettorahoituskulut1,01,93,51,12,1
Tulos ennen veroja44,464,959,447,038,1
Verot tuloslaskelman mukaan 9,111,511,510,78,7
Tilikauden voitto35,353,547,936,329,4
TIETOJA TASEESTA, MILJ. €
Pitkäaikaiset varat439,1341,0323,0290,8277,4
Vaihto-omaisuus59,356,150,246,046,3
Saamiset75,475,472,957,354,1
Rahat ja pankkisaamiset75,7112,895,294,975,5
Oma pääoma507,1483,5438,8396,9367,4
Vieras pääoma143,3101,8102,592,185,9
Korolliset velat -26,0-95,0-76,5-73,5-54,0
Taseen loppusumma649,4585,3541,3489,0453,3
TUNNUSLUKUJA, %
Liikevaihdon muutos281880
Vienti ja ulkomaantoiminta 6261636566
Osuus konsernin liikevaihdosta
Mirka5857586164
KWH Logistics3637353331
KWH Invest ja muut66875
Sidotun pääoman tuotto914141210
Oman pääoman tuotto71212108
Omavaraisuusaste 7883818181
Nettovelkaantumisaste-5-20-17-19 -15
MUITA TIETOJA
Bruttoinvestoinnit, milj. € 135,158,452,739,435,4
Nettoinvestoinnit, milj. € 133,657,852,437,434,7
Henkilöstö keskimäärin 2 3632 1951 9261 7291 652
josta ulkomailla 740726596477412
Liikevaihto/henkilö, 1000 €217229241228221