Tavarajuna satamassa.

KWH Logistics

Sijoituttu uusille paikkakunnille ja jatkettu investointeja

KWH Logistics on yksi Suomen merkittävimmistä satamaoperaattoreista ja johtava toimija Venäjän kauttakulkuliikenteessä. Sen lisäksi yritysryhmä toimii monella muullakin logistiikan alalla – yhtenä esimerkkinä Suomen suurin pakastevarasto.

KWH Logistics on koko 2010-luvun kasvanut nopeasti. Kasvun taustalla ovat olleet alan rakenneuudistukset, teollisuuden ulkoistamistrendi sekä Suomen kautta kulkevien tavaravirtojen lisääntyminen.

Graafi KWH Logisticsin investointien kehityksestä 2016-2020.
Suuret investoinnit jatkuneet

Voidakseen kasvaa KWH Logistics on tehnyt vuoden aikana isoja investointeja. Vuonna 2019 aloitetut ennätyssuuret investoinnit saatiin suurelta osin päätökseen vuoden 2020 aikana. Vuoden investoinnit kohosivat kokonaisuudessaan runsaaseen 54 miljoonaan euroon.

Suurin yksittäinen investointi oli irtolastien käsittelylaitteisto Tahkoluodon syväsatamaan Poriin, jossa tytäryhtiö Rauanheimo on vakiinnuttanut toimintansa. Terminaalin valmistuminen on hieman viivästynyt, ja se otetaan käyttöön kevättalvella 2021.

Toinen iso investointi tehtiin HaminaKotkan satamaan kuuluvaan Mussaloon. Vuoden 2020 aikana saatiin valmiiksi täysin uusi junanvaunujen purkuterminaali, minkä lisäksi Rauanheimo on panostanut merkittävästi sataman varastokapasiteettiin. Nyt Rauanheimolla on alueella kokonaisuudessaan yli 50 000 m2 omaa varastoa sekä operatiivinen vastuu tietyistä asiakkaan omistamista varastoista.

KWH Logisticsin investoinnit liittyvät myös jatkuvaan konekannan uudistamiseen, jolloin mahdollisuuksien mukaan hankitaan uusia energiatehokkaita materiaalinkäsittelykoneita.

Koronalla ei suuria vaikutuksia

Vuosi 2020 jää historiaan vuotena, jolloin koronaepidemia vaikutti sekä ihmisiin että talouksiin ympäri maailmaa, mutta KWH Logisticsiin epidemia vaikutti lopulta melko vähän. Suurin osa tavaravirroista on yhä vakaalla ja normaalilla tasolla, ja jotkut tavaravirrat jopa lisääntyivät pandemian seurauksena. Esimerkiksi selluloosan kysyntä kasvoi, kun verkkokauppa ja sen myötä pakkausten tarve kasvoi.

KWH Logisticsin liikevaihto kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna, mutta tehdyt isot investoinnit mahdollistavat huomattavasti suuremman kasvun tulevina vuosina.
Kuten muutkin, KWH Logistics toivoo luonnollisesti, että epidemia voitetaan mahdollisimman pian, jotta yhteiskunta voi palata normaaliin. Siksi KWH Logistics katsoo varovaisen optimistisesti vuoteen 2021.

Graafi KWH Logisticsin henkilöstön kehityksestä 2016-2020.
Pakastevarastointia aurinkovoimalla

Pakastevarastointia tarjoava tytäryhtiö KWH Freeze on tehnyt viime vuosina suuria investointeja. Vantaan kylmävaraston viimeisin laajennus valmistui vuonna 2020 ja uusi halli sai samalla katolleen aurinkopaneelit. Aurinkovoimala pienentää yrityksen hiilidioksidipäästöjä lähes 100 000 kilolla vuodessa, mikä vastaa 800 000 ajokilometriä henkilöautolla.

Suuren kysynnän takia KWH Freeze on jo jättänyt hakemuksen rakennusluvasta seuraavalle uudisrakennukselle, jonka arvellaan valmistuvan vuoden 2022 alussa.
KWH Freezen kysyntä laski vuonna 2020, koska hotelli- ja ravintola-ala kärsivät voimakkaasti pandemiasta. Toisaalta lasku suurelta osin kompensoitui vähittäiskaupan lisääntyneellä pakastetuotteiden kysynnällä.

Graafi KWH Logisticsin liikevaihdon kehityksestä 2016-2020.
Uusia paikkoja kartalle

Rauanheimo on KWH Logisticsin viime vuosina voimakkaimmin kasvanut tytäryhtiö, ja yritys toimii tällä hetkellä lähes kaikissa Suomen suurimmissa satamissa. Vuonna 2020 Rauanheimo sijoittui Tornioon, jossa toiminta voitiin käynnistää Outokummun kanssa tehdyn pitkäaikaisen sopimuksen ansiosta. Rauanheimo investoi satamassa esimerkiksi viiteen uuteen nosturiin.

Vuosaaren satamassa Helsingissä puolestaan laajennettiin viime vuonna konttien käsittelyä. Myös tytäryhtiö Adolf Lahti, joka tarjoaa palveluja teollisuudelle, on kasvanut voimakkaasti. Yritys laajensi vuoden aikana Kärkölään Etelä-Suomessa. Liiketoimintaryhmän tiiviin yhteistyön ansiosta KWH Logistics pystyy tarjoamaan asiakkaille isoja kokonaisratkaisuja ja ottamaan kokonaisvastuun heidän logistiikastaan.

Tasaista liiketoimintayksiköstä riippumatta

Myös muille tytäryhtiöille vuosi 2020 oli koronatilanne huomioon ottaen hyvä. Satamaoperaattori Blomberg Stevedoring teki hyvän tuloksen johtuen pitkälti tuulivoimaloiden kuljetusten kasvusta.

Huolintaliike Backman-Trummer onnistui kovasta kilpailusta huolimatta tekemään kohtuullisen tuloksen, ja myös Moonway, joka tarjoaa irtolastikuljetuksia, osoitti myönteistä kehitystä.

Länsi-Suomessa toimiva satamaoperaattori Stevena kärsi jossain määrin autoteollisuuden taantumasta, mutta kokonaisuutena katsoen vuodesta 2020 tuli hyvä.
Blomberg Rent, joka vuokraa kalustoa rakennusteollisuudelle, sai iloita Vaasan rakennusalan suuresta aktiivisuudesta.

Kartta KWH Logisticsin toimipaikoista Suomessa.
Liiketoimintaryhmä digitalisoitui

Emoyhtiö jatkoi KWH Logistics liiketoimintaryhmän tukitoimintojen kehittämistä sekä henkilöstöhallinnon ja tietotekniikan että markkinoinnin aloilla. Vuonna 2020 tämä työ keskittyi suurelta osin digitaaliseen muutokseen. Liiketoimintaryhmä on esimerkiksi ottanut käyttöön uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän ja rakentanut asiakaskohtaisia ratkaisuja suurimmille asiakkaille. Lisäksi satamatoiminnoille on uusi resurssienhallintajärjestelmä, joka tehostaa toimintaa entisestään.

KWH Logistics muodostuu neljästä liiketoimintayksiköstä:
Port Logistics
  • Ahtaus, satamatoiminnot ja logistiikkaratkaisut bulkille, kappaletavaralle ja raskaille projektilasteille sekä laivanselvitys
  • Oy Blomberg Stevedoring Ab, Oy M. Rauanheimo Ab, Stevena Oy, Oy Otto Rodén Ab, A. Jalander Oy
International Transports
  • Huolinta, kansainväliset kuljetukset ja maailmanlaajuiset logistiikkaratkaisut eri kuljetusmuodoilla
  • Oy Backman-Trummer Ab, Oy Moonway Ab
Industrial Services
  • Tavaroiden käsittely ja kuljetus, tehdaslogistiikka ja muut siihen liittyvät toiminnot, pienten koneiden ja rakennustelineiden vuokraus
  • Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, Oy Blomberg Rent Ab
Cold Storage
  • Pakastettujen ja kylmässä säilytettävien elintarvikkeiden käsittely ja varastointi
  • KWH Freeze Oy Ab
Johtoryhmä
Mona Andersson-Kuorikoski & Hannu Uusi-Pohjola.
Henkilöstöjohtaja, KWH Logistics, Mona Andersson-Kuorikoski & Liiketoimintaryhmän päällikkö, Toimitusjohtaja, Backman-Trummer, Hannu Uusi-Pohjola
Joakim Laxåback & Bernt Björkholm.
Toimitusjohtaja, M. Rauanheimo, Adolf Lahti Yxpila, Otto Rodén, A. Jalander & Kiinteistö Oy Port Handling Joakim Laxåback & Toimitusjohtaja, Blomberg Stevedoring & Blomberg Rent, Johtaja, Backman-Trummer, Freight Forwarding, Bernt Björkholm
Markku Mäkipere & Peter Lång.
Toimitusjohtaja, Stevena & Moonway Markkinointijohtaja, KWH Logistics, Markku Mäkipere & Toimitusjohtaja, KWH Freeze Peter Lång
Vesa Peltola & Anders Back.
ICT-johtaja, KWH Logistics Vesa Peltola & Talousjohtaja, KWH Logistics, Anders Back