Aktiivista johtajuutta ja organisaation joustavuutta

Vahvan alkuvuoden jälkeen Covid-19 käänsi keväällä maailman ja markkinamme ylösalaisin. Maailman terveysjärjestö WHO (The World Health Organization) julisti 11. maaliskuuta, että maailmalla leviää pandemia, ja sen jälkeen sekä yritysten että ihmisten elämä muuttui dramaattisesti. Julistettiin yhteiskuntien sulkemisia, mikä aiheutti myyntimme pysähtymisen monessa maassa. Rajoitukset ja rajoitetut mahdollisuudet tavata asiakkaita johtivat siihen, että jouduimme luopumaan vuoden kasvutavoitteista.

Kevään syväsukelluksen jälkeen toimintamme elpyi nopeasti vuoden 2020 toisen puoliskon aikana ja lopulta liikevaihtomme pieneni ainoastaan kaksi (2) prosenttia (%) edellisvuoden tasosta.

Pandemia on osoittanut, miten tärkeää organisaatioiden on olla joustavia ja kyetä nopeasti sopeutumaan ympäröivän maailman muutoksiin. Nopean reagoinnin ansiosta kykenimme vähentämään kiinteitä kustannuksia noin kymmenellä miljoonalla eurolla vaarantamatta mitään liiketoiminnan kannalta olennaista lyhyellä tähtäimellä. KWH-yhtymä on jälleen osoittanut voimansa, joka perustuu laajaan ja vahvaan paikalliseen läsnäoloon markkinoilla ja onnistuneeseen toimialojen tasapainoon.

Vuoden 2021 alussa lääketeollisuus on saanut rokotteensa hyväksyttyä ja rokotukset ovat alkaneet, mikä tarkoittaa, että me vuoden loppua kohti saamme hidastettua viruksen etenemistä. Olemme valmiita palaamaan uuteen ja uudenlaiseen maailmaan, jossa pandemian vaikutukset näkyvät vielä pitkään.

Kahden etenkin KWH Logisticsin ennätyssuuren investointivuoden jälkeen nyt on aika vakiintua ja keskittyä siihen, että tehdyt panostukset yltävät asetettuihin tavoitteisiin. Mistään säästöbudjetista ei kuitenkaan ole kyse, sillä vuonna 2021 sekä Mirka että KWH Freeze suunnittelevat suuria kasvun ohjaamia investointeja.

On tärkeää, että olemme ajan hermolla ja aktiivisesti seuraamme ympäröivän maailman muutoksia ja vastaamme niihin. Keskitymme jatkossakin aktiivisesti digitalisaatioon ja uusiin tekniikoihin. Perinteisen uudistumistyön ohella paine kehittää uusia liiketoimintamalleja ja -prosesseja on nykyisin aiempaa suurempi.

Henkilöstömäärämme on edellisvuoteen verrattuna suunnilleen ennallaan. Koronavuoden 2020 aikana henkilökunnan terveys ja turvallisuus ovat olleet etusijalla. KWH-yhtymän menestyksen takana ovat kaikki sitoutuneet ja motivoituneet työntekijämme. Koronasta johtuvan raskaan vuoden jälkeen on tärkeää, että teemme toimenpiteitä, jotka vahvistavat yhteenkuuluvuutta, lisäävät viihtyvyyttä ja ylläpitävät motivaatiota ja sitoutuneisuutta. Olemme oppineet uusia tehokkaita työtapoja. Arvioimme yhdessä, mitkä niistä jäävät pysyviksi ja muokkaamme niitä niin, että ne toimivat työympäristöjemme kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Monet poliittisista huolenaiheista ovat jääneet vähälle huomiolle pandemian edetessä. USA on saanut uuden presidentin, joka suurella todennäköisyydellä luo vakautta amerikkalaisille markkinoille. EU:ssa Brexit on nyt toteutunut ja me mukaudumme nopeasti uusiin tullimuodollisuuksiin. Kuluneen vuoden aikana olemme todistaneet myös lukuisia poliittisia päätöksiä, joiden tavoitteena on pitää järjestelmät toimivina ja vähentää talouden riskiä. On muodostunut valtavaa maksuvalmiutta, mikä luo markkinoillemme vahvan kysynnän heti, kun pandemian loppu häämöttää.

Näen edessäni erittäin jännittävän vuoden 2021 ja toivon, että ”menetetty” vuosi 2020 on mennyttä ja voimme jälleen rauhassa keskittyä kasvuun ja kehitykseen. Vahva taloudellinen asemamme antaa meille toimintavapautta myös taloudellisesti heikompina aikoina.

Kjell Antus, konsernijohtaja