Konsernin tuloslaskelma

1000 euroa1.1 - 31.12 20201.1 - 31.12 2019
LIIKEVAIHTO501 330 512 146
Liiketoiminnan muut tuotot2 851 3 237
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos5 562 1 422
Valmistus omaan käyttöön4 388 5 222
Materiaalit ja palvelut-211 670-217 824
Henkilöstökulut-137 680 -141 101
Poistot ja arvonalentumiset-43 767 -37 985
Liiketoiminnan muut kulut-71 425 -82 750
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta7 464 3 045
LIIKEVOITTO57 052 45 412
Rahoitustuotot2 430 2 577
Rahoituskulut-7 515 -3 586
VOITTO ENNEN VEROJA51 967 44 403
Välittömät verot-9 243 -9 097
TILIKAUDEN VOITTO42 724 35 306
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille42 726 35 307
Määräysvallattomien omistajien osuus-2 -1
Tilikauden voitto42 724 35 306
LASKELMA LAAJASTA TULOKSESTA
TILIKAUDEN TULOS42 72435 306
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tuloslaskelmaan:
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tulokset eristä
- muut laajan tuloksen erät, netto130 -292
Kassavirtojen suojaus
- nettovoitot/-tappiot644 -1 912
- siirretty tuloslaskelmaan435 601
Muuntoerot
- tilikauden muuntoerot-1 109 198
TILIKAUDEN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROJEN JÄLKEEN, YHTEENSÄ100 -1 405
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ42 824 33 901
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille42 826 33 903
Määräysvallattomien omistajien osuus-2 -1
Tilikauden laaja tulos42 824 33 901