Laiva ja nosturi öisessä satamassa.

Hallitus ja johtoryhmä

Konsernin hallitus

KWH-yhtymän hallitus muodostui vuonna 2020 kahdeksasta jäsenestä ja sihteeristä. Monet hallituksenjäsenistä ovat osakkeenomistajia, joten omistajilla on vahva asema riippumatta siitä, onko operatiivisessa johdossa osakkeenomistajia.

Hallituksen tehtävä on huolehtia KWH-yhtymän asioista omistajan etujen mukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että konsernia johdetaan tehokkaasti ja hyvien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Hallitus hyväksyy KWH-yhtymän liiketoimintastrategian, strategiset tavoitteet, riskistrategian ja hallinnon sekä seuraa ja valvoo niiden toteutumista.

Henrik Höglund & Sofia Kohtala.
Henrik Höglund, diplomiekonomi, puheenjohtaja vuodesta 1998, hallituksen jäsen vuodesta 1974 & Sofia Kohtala, hotelli- ja ravintolaesimies, hallituksen jäsen vuodesta 2014
Anders Höglund & Stefan Wikman.
Anders Höglund, kauppatieteiden kandidaatti, hallituksen jäsen vuodesta 2020 & Stefan Wikman, oikeustieteiden kandidaatti, varatuomari, hallituksen jäsen vuodesta 2019
Ola Tidström & Peter Höglund.
Ola Tidström, kauppatieteiden maisteri, varapuheenjohtaja vuodesta 1993, hallituksen jäsen vuodesta 1975, & Peter Höglund, filosofian kandidaatti, hallituksen jäsen vuodesta 1973, puheenjohtaja 1988–1997
Janneke von Wendt & Caj-Anders Skog.
Janneke von Wendt, kauppatieteiden maisteri, hallituksen jäsen vuodesta 2016 & Caj-Anders Skog, kauppatieteiden maisteri, hallituksen jäsen vuodesta 2016
Johan Heikfolk.
Johan Heikfolk, Oikeustieteiden kandidaatti, hallituksen sihteeri vuodesta 2017

Konsernijohto

KWH-yhtymän konsernijohto koostuu liiketoimintaryhmien päälliköistä, toimitusjohtajista ja emoyhtiön johdosta. Konsernijohdon jäsenet vastaavat joko liiketoimintayksiköstä tai konsernitoiminnosta, konsernijohtaja johtaa koko konsernin kehitystyötä ja tukee muuta johtoa.

Konsernijohto on monipuolinen tiimi, joka toimeenpanee hallituksen päätökset sekä asettaa raamit ja suunnan organisaatiolle. Johto vastaa siitä, että tavoitteet ja strategiat viedään loppuun sekä jäsentää ja johtaa yhtymän toimintaa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

Marko Nylund & Kjell Antus.
Marko Nylund, DI, MBA, toimitusjohtaja, Prevex, palveluksessa vuodesta 2019 & Kjell Antus, Kauppatieteiden maisteri, konsernijohtaja, liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Invest, palveluksessa vuodesta 1988
Johan Heikfolk & Hannu Uusi-Pohjola.
Johan Heikfolk, oikeustieteiden kandidaatti, konsernin lakimies, palveluksessa vuodesta 2017 & Hannu Uusi-Pohjola, insinööri, liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Logistics, Palveluksessa vuodesta 2003
Carl-Magnus Tidström & Stefan Sjöberg.
Carl-Magnus Tidström, Kauppatieteiden maisteri, talouspäällikkö, palveluksessa vuodesta 1997 & Stefan Sjöberg, Kauppatieteiden maisteri, liiketoimintaryhmän päällikkö, Mirka, palveluksessa vuodesta 2011

Tilintarkastajat

Varsinaiset tilinarkastajat

Kjell Berts, Kauppatieteiden maisteri, KHT, Ernst & Young Oy
Bengt Nyholm, Kauppatieteiden maisteri, KHT, Ernst & Young Oy

Varatilintarkastajat

Anders Svennas, Kauppatieteiden maisteri, KHT, Ernst & Young Oy
Kristian Berg, Kauppatieteiden maisteri, KHT, Ernst & Young Oy

Valvontatilintarkastaja

Ernst & Young Oy