Konsernin tase

Varat 1000 euroa31.12.202031.12.2019
Pitkäaikaiset varat:
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet22 591 19 490
Goodwill9 878 9 970
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet373 281 336 258
Sijoituskiinteistöt1 593 1 704
Osuudet osakkuusyhtiöissä74 374 68 121
Myytävissä olevat sijoitukset1 969 1 969
Muut rahoitussaamiset913 400
Laskennalliset verosaamiset968 1 234
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ485 567 439 145
Lyhytaikaiset varat:
Vaihto-omaisuus65 480 59 254
Myyntisaamiset ja muut saamiset78 350 71 082
Verosaamiset1 591 4 280
Kaupankäyntiin tarkoitetut rahoitusvarat4 162 0
Rahavarat59 262 75 667
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ208 845 210 282
Varat yhteensä694 412649 427
Oma pääoma ja velat 1000 euroa31.12.202031.12.2019
Oma pääoma:
Osakepääoma3 7563 756
Ylikurssirahasto7 9317 931
Vararahasto124124
Muuntoerot-937172
Käyvän arvon rahasto948-131
Kertyneet voittovarat530 208495 084
Määräysvallattomien omistajien osuus177179
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ542 207507 115
Pitkäaikaiset velat:
Varaukset2 4412 447
Laskennallinen verovelka19 19116 590
Korolliset velat6 9810
Rahoitusleasingvelat26 39528 008
Ostovelat ja muut velat7942
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ55 08947 087
Lyhytaikaiset velat:
Korolliset velat10 06815 271
Rahoitusleasingvelat7 3896 813
Ostovelat ja muut velat78 57972 274
Verovelat1 081867
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ97 11695 225
Oma pääoma ja velat yhteensä694 412649 427