Rahtilaiva kesäisessä satamassa.

Hallitus ja johtoryhmä

Konsernin hallitus

KWH-yhtymän hallitus muodostui vuonna 2019 kahdeksasta jäsenestä ja sihteeristä. Monet hallituksenjäsenistä ovat osakkeenomistajia, joten omistajilla on vahva asema riippumatta siitä, onko operatiivisessa johdossa osakkeenomistajia.

Hallituksen tehtävä on huolehtia KWH-yhtymän asioista omistajan etujen mukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että konsernia johdetaan tehokkaasti ja hyvien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Hallitus hyväksyy KWH-yhtymän liiketoimintastrategian, strategiset tavoitteet, riskistrategian ja hallinnon sekä seuraa ja valvoo niiden toteutumista.

KWH-yhtymän hallituksenjäseniä.
Sofia Kohtala (Hotelli- ja ravintolaesimies, hallituksen jäsen vuodesta 2014), Caj-Anders Skog (Kauppatieteiden maisteri, hallituksen jäsen vuodesta 2016), Thomas Höglund (Diplomi-insinööri, hallituksen jäsen vuodesta 2019), Johan Heikfolk (Oikeustieteiden kandidaatti, hallituksen sihteeri vuodesta 2017), Peter Höglund (Filosofian kandidaatti, hallituksen jäsen vuodesta 1973, puheenjohtaja 1988–1997)
KWH-yhtymän hallituksenjäseniä.
Stefan Wikman (Oikeustieteiden kandidaatti, varatuomari, hallituksen jäsen vuodesta 2019), Janneke Von Wendt (Kauppatieteiden maisteri, hallituksen jäsen vuodesta 2016), Ola Tidström (Kauppatieteiden maisteri, varapuheenjohtaja vuodesta 1993, hallituksen jäsen vuodesta 1975), Henrik Höglund (Diplomiekonomi, puheenjohtaja vuodesta 1998, hallituksen jäsen vuodesta 1974)

Konsernijohto

KWH-yhtymän konsernijohto koostuu liiketoimintaryhmien päälliköistä, toimitusjohtajista ja emoyhtiön johdosta. Konsernijohdon jäsenet vastaavat joko liiketoimintayksiköstä tai konsernitoiminnosta, konsernijohtaja johtaa koko konsernin kehitystyötä ja tukee muuta johtoa.

Konsernijohto on monipuolinen tiimi, joka toimeenpanee hallituksen päätökset sekä asettaa raamit ja suunnan organisaatiolle. Johto vastaa siitä, että tavoitteet ja strategiat viedään loppuun sekä jäsentää ja johtaa yhtymän toimintaa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

KWH-yhtymän johtoryhmä.
Johan Heikfolk (Oikeustieteiden kandidaatti, konsernin lakimies, palveluksessa vuodesta 2017), Kjell Antus (Kauppatieteiden maisteri, konsernijohtaja, liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Invest, palveluksessa vuodesta 1988), Carl-Magnus Tidström (Kauppatieteiden maisteri, talouspäällikkö, palveluksessa vuodesta 1997), Stefan Sjöberg (Kauppatieteiden maisteri, liiketoimintaryhmän päällikkö, Mirka, palveluksessa vuodesta 2011), Hannu Uusi-Pohjola (Insinööri, liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Logistics, palveluksessa vuodesta 2003), Marko Nylund (DI, MBA, toimitusjohtaja, Prevex, palveluksessa vuodesta 2019)

Tilintarkastajat

Varsinaiset tilintarkastajat

Kjell Berts, Kauppatieteiden maisteri, KHT, Ernst & Young Oy
Bengt Nyholm, Kauppatieteiden maisteri, KHT, Ernst & Young Oy

Varatilintarkastajat

Anders Svennas, Kauppatieteiden maisteri, KHT, Ernst & Young Oy
Kristian Berg, Kauppatieteiden maisteri, KHT, Ernst & Young Oy

Valvontatilintarkastaja

Ernst & Young Oy