Mies hioo seinää hiomakoneella.

Konsernin tase

Varat 1000 euroa31.12.201931.12.2018
Pitkäaikaiset varat:
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet19 49014 025
Goodwill9 9709 955
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet336 258246 689
Sijoituskiinteistöt1 7041 162
Osuudet osakkuusyhtiöissä68 12165 368
Myytävissä olevat sijoitukset1 9691 869
Muut rahoitussaamiset400887
Laskennalliset verosaamiset1 2341 013
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ439 145340 967
Lyhytaikaiset varat:
Vaihto-omaisuus59 25456 122
Myyntisaamiset ja muut saamiset71 08272 606
Verosaamiset4 2802 806
Rahavarat75 667112 793
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ210 282244 326
Varat yhteensä649 427585 294
Oma pääoma ja velat 1000 euroa31.12.201931.12.2018
Oma pääoma:
Osakepääoma3 7563 756
Ylikurssirahasto7 9317 931
Vararahasto124124
Muuntoerot172-26
Käyvän arvon rahasto-1311 180
Kertyneet voittovarat495 084470 378
Määräysvallattomien omistajien osuus179180
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ507 115483 523
Pitkäaikaiset velat:
Varaukset2 4472 335
Laskennallinen verovelka16 59015 184
Korolliset velat035
Rahoitusleasingvelat28 0086 200
Ostovelat ja muut velat4249
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ47 08723 804
Lyhytaikaiset velat:
Korolliset velat15 27110 979
Rahoitusleasingvelat6 813663
Ostovelat ja muut velat72 27465 353
Verovelat867972
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ95 22577 967
Oma pääoma ja velat yhteensä649 427585 294