Kjell Antus.

Hyvä perusta tulevalle kasvulle

Maailmankaupan kasvu on edelleen heikkoa johtuen maailmankaupan konflikteista, suhdannetilanteesta ja esimerkiksi autoteollisuudessa tapahtuvasta rakenteiden muutoksesta. Koronavirus alkaa myös jättää jälkiään maailmantalouteen. Tällä hetkellä koronavirus leviää entistä laajemmin ja kontrolloimattomammin myös muille alueille Kiinan ulkopuolella. Tämä tarkoittaa kasvanutta maailmalaajuista epävarmuutta ja sen seurauksena maailmankaupan vähenemistä. KWH-yhtymä on jo ryhtynyt toimenpiteisiin henkilöstönsä terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi, samalla kun pyrimme muilla keinoin vähentämään toimintaan kohdistuvia häiriöitä.

Suomessa kasvu pienenee tänäkin vuonna. Sen lisäksi vuoden palkkaneuvottelut ovat johtaneet lakkoihin, mikä vaikuttaa kielteisesti Suomen talouteen ja yrityksiin. Koronaviruksen leviäminen ja mahdolliset karanteenit johtavat voimakkaaseen kasvun laskuun Suomen taloudessa.

Asetimme vuodelle 2019 haastavat kasvutavoitteet. Ottaen huomioon maailman taloustilanteen kehittymisen vuoden aikana, voimme olla tyytyväisiä 2 %:n kasvuun. Matala kasvu johti siihen, että tuloksemme huonontui edellisvuoteen verrattuna. Seuraamme nyt markkinoidemme kehitystä tarkasti voidaksemme sopeutua, mikäli kasvutahti yhä hidastuu.

Vuoden investoinnit 135 miljoonaa euroa (josta IFRS16-vaikutus 34 miljoonaa euroa) olivat ennätyssuuret. Vuodesta 2019 tuli vuosi, jolloin tartuimme moneen liiketoimintamahdollisuuteen ja rakensimme perustaa seuraavien vuosien vahvalle kasvulle.

Koska osa investoinneista valmistuu tänä vuonna, muodostuvat myös vuoden 2020 investoinnit suuriksi. Isoista investoinneista huolimatta taloutemme on yhä vahva.

Muutoskykyinen ikinuori

KWH-yhtymä saavutti huomionarvoisen 90 vuoden iän elokuussa. Huomioimme sen muun muassa kirjalla ”KWH 90 vuotta – Jatkuvassa muutoksessa”. Siinä kerrotaan salaisuuden KWH:n menestyksen takana olevan kyvyssä sopeutua ympäröivän maailman muutoksiin ja suunnitella pitkäjänteisesti.

Myös nykyaikana meidän täytyy sopeutua maailman muutoksiin. Näemme edessämme suuria muutoksen aaltoja, jotka ovat seurausta digitalisaatiosta sekä kaupallisesta ja teknisestä kehityksestä. Digitalisaatio luo meille ja yhteistyökumppaneillemme edellytyksiä uusille liiketoimintamalleille, työtavoille, yhteistyömahdollisuuksille ja ratkaisuille. Siksi keskitymme jatkossakin uusien digitaalisten ratkaisujen löytämiseen vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin.

Kansainvälisesti menestyksekäs perheyritys

Haluamme luoda toiminnassamme kasvua, vakautta ja tulevaisuudenuskoa, tavoitteenamme olla kansainvälisesti menestyksekäs perheyritys. Arvojemme ytimessä on erittäin tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa ja se, että luomme uusia innovatiivisia ratkaisuja yhdessä heidän kanssaan. Liiketoimintamme on vastuullista, pitkäjänteistä ja kestävää taloudellisesta, ympäristön huomioon ottavasta ja sosiaalisesta näkökulmasta.

KWH-yhtymän menestyksen takana ovat sitoutuneet työntekijämme. Haluamme siksi tarjota kestävän ja houkuttelevan työpaikan, jossa työntekijämme tuntevat, että he voivat toimintaperiaatteidemme ja arvojemme avulla vaikuttaa ja kehittyä.
Kuluneen vuoden aikana olemme lisänneet HR-toiminnon resursseja kaikissa liiketoimintaryhmissämme. Panostamme tulevaisuudessakin työntekijöidemme osaamiseen tarjoamalla erilaisia jatkokoulutusmahdollisuuksia. Organisaatiomme jatkaa kasvuaan ja henkilöstömäärämme onkin noussut vuoden aikana keskimäärin 168 hengellä. Vuoden 2019 lopussa KWH-yhtymällä oli 2 383 työntekijää.

Koronaviruksen jatkuvalla leviämisellä on kauaskantoisia vaikutuksia maailmankauppaan. Siksi pidämme markkinatilannetta ja kannattavuuden kehitystä vuonna 2020 epävarmoina.

Kjell Antus, konserninjohtaja