Uposuusia autoja jonossa kahdessa rivissä.

KWH Logistics

Ennätyssuuria investointeja

KWH Logistics on Suomen suurin satamaoperaattori ja johtava toimija Venäjän transitoliikenteessä. Sen lisäksi yritysryhmä toimii monella muullakin logistiikan alalla.

KWH Logistics on kasvanut nopeasti koko 2010-luvun. Kasvun taustalla ovat olleet alan rakenneuudistukset, teollisuuden ulkoistamistrendi sekä Suomen kautta kulkevien tavaravirtojen lisääntyminen.

Vuonna 2019 KWH Logistics investoi enemmän kuin koskaan aikaisemmin yhden vuoden aikana – ennätyssuuret investoinnit olivat yhteensä 96 miljoonaa euroa (josta 18 milj. euroa koostui IFRS16:desta). Uudet investoinnit vahvistavat KWH Logisticsin asemaa suomalaisena satamaoperaattorina, jolla on ylivoimaisesti laajin maantieteellinen kattavuus. Tytäryhtiöidensä kautta KWH Logistics toimii Suomen kaikissa syväsatamissa.

Liikevaihdon kasvu vuonna 2019 oli maltillisempaa kuin aiempina vuosina, mutta jo nyt on selvää, että tehdyt investoinnit mahdollistavat selkeästi suuremman liikevaihdon vuonna 2020 ja erityisesti vuonna 2021.

Graafi KWH Logisticsin liikevaihdon kehityksestä 2015-2019.

Graafi KWH Logisticsin henkilöstön kehityksestä 2015-2019.

Graafi KWH Logisticsin investointien kehityksestä 2015-2019.

Sijoituttu uusiin satamiin

Suurin yksittäinen kymmenien miljoonien eurojen investointi oli irtolastituotteiden käsittelylaitteisto, jota vuoden 2019 aikana alettiin rakentaa Porin Tahkoluodon syväsatamaan. Tytäryhtiö Rauanheimo ottaa laitoksen käyttöön kesän 2020 aikana. Laitos mahdollistaa irtolastituotteiden käsittelyn ympäristöystävällisellä ja pölyttömällä tavalla, koska kuljetin on katettu ja sähkökäyttöinen.

Toinen iso investointi tehtiin Hangon Koverhariin satamaan, jossa Rauanheimo aloitti toimintansa joulukuussa 2019. Koverhar on vanha teollisuussatama, jota nyt uudistetaan kaupalliseen käyttöön.

Lisäksi aloitettiin iso investointi Kotkan Mussalossa, jossa Rauanheimo investoi voidakseen laajentaa irtolastituotteiden käsittelyä ja varastointia. Uudet varastot ja linjat otetaan käyttöön elokuussa 2020.

Myös tytäryhtiö Blomberg Stevedoring investoi uusiin rakennuksiin Vaasan satama-alueella. Siellä tapahtui kuluneen vuoden aikana isoja muutoksia, kun Wärtsilä rakentaa uudisrakennuksen aivan sataman viereen.

Uudistunut tuotemerkki näyttää yrityksen suuruuden

Koska KWH Logisticsin tuotemerkki ei ollut pysynyt mukana viime vuosien nopeassa kasvussa, aloitettiin tuotemerkin uudistamisprosessi. Kuluneen vuoden aikana kaikki liiketoimintaryhmän tytäryhtiöt saivat saman visuaalisen ilmeen, jotta kuva ulospäin olisi yhtenäinen. Toinen ajatus tuotemerkkiuudistuksen taustalla oli luoda emoyhtiölle vahvempi profiili, koska tähän asti ryhmä oli tunnettu ensisijaisesti tytäryhtiöidensä kautta. Koko ryhmälle päätettiin myös ottaa markkinointinimeksi KWH Logistics. Uusi tuotemerkki esiteltiin näyttävästi kuljetus- ja logistiikkamessuilla Helsingissä toukokuussa 2019.

Logon ja visuaalisen ilmeen lisäksi tuotemerkkiprosessissa tuotiin esiin myös yrityksen uusia viestejä. KWH Logisticsin tuotelupaus on luoda älykkäitä logistisia kokonaisratkaisuja, jotka parantavat asiakkaiden kilpailukykyä. Brändiuudistuksen yhteydessä tehdyssä asiakastutkimuksessa tuli selkeästi esiin, että KWH Logisticsin suurin kilpailuetu on sen investointikyky.

Panostuksia henkilöstöasioihin ja kestävään kehitykseen

Yritysryhmän kasvu on johtanut myös siihen, että KWH Logistics on panostanut tukitoimintoihinsa. Vuoden alussa vahvistettiin HR-toimintoa, ja uutta intranettiä ollaan ottamassa käyttöön koko liiketoimintaryhmässä tiedonkulun parantamiseksi. Myös useita muita digitalisaatioprojekteja on meneillään.

Kestävän kehityksen kysymykset nousivat vahvasti koko maailman agendalle vuoden 2019 aikana. Myös KWH Logisticsilla on pohdittu kestävää kehitystä ja mahdollisuuksia käyttää esimerkiksi aiempaa enemmän biopolttoaineita ja sähkökäyttöisiä koneita. Monia sähkökoneita on jo käytössä, mutta muutos vie aikansa ja vaatii panostuksia muun muassa satamien infrastruktuuriin.

Pakastevarastoilla suuri kysyntä

Yritysryhmään kuuluva KWH Freeze on Suomen ylivoimaisesti suurin pakastevarastotoimija. KWH Freezen koko kulunutta vuotta leimasi sama vahva kasvu kuin vuotta aiemmin. Kasvu on osin seurausta siitä, että suomalaiset syövät aiempaa enemmän pakastettuja elintarvikkeita, mutta johtuu pääosin elintarvikealan rakennemuutoksista.

Vuoden 2020 alussa KWH Freeze pystyi ottamaan käyttöönsä 8000 neliömetrin lisärakennuksen, joka rakennettiin yrityksen pakastevaraston yhteyteen Vantaalle. Kysyntä on kuitenkin niin suurta ja käyttöaste niin korkea, että jo ennen uuden rakennuksen valmistumista päätettiin aloittaa uusi laajennus. Uusi 6000 neliömetrin laajennus otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana. Sen lisäksi KWH Freeze on varautunut tulevaan lisäkasvuun ostamalla maa-alueita Vantaan varaston vierestä.

Muilla tytäryhtiöillä tasaista

Muiden tytäryhtiöiden tulevaisuus näyttää vakaalta. Stevena vahvisti onnistuneesti läsnäoloaan Hangossa, Uudessakaupungissa ja Naantalissa. Naantalissa tehtiin yrityskauppa, joka tukee kasvun jatkumista ja vahvistaa Stevenan asemaa satamassa. Myös Vaasassa, Kalajoella ja Kristiinankaupungissa toimiva Blomberg Stevedoring kasvoi voimakkaasti kaikilla paikkakunnilla.

Teollisten palveluiden alalla Adolf Lahti jatkoi kasvuaan. Teollisuuden logistiikkaratkaisuihin erikoistunut yritys aloitti kuluneen vuoden aikana toiminnan kahdella uudella paikkakunnalla, Kärkölässä ja Heinolassa. Lisäksi konevuokrausyritys Vaasa Stevedoring vaihtoi nimensä Blomberg Rentiksi.

Kansainvälisten kuljetusten segmentissä, toisin sanoen Freight Forwarding -liiketoimintayksikössä kasvoivat sekä kuljetus- ja huolintayritys Backman-Trummer että bulkkikonttiyritys Moonway maltillisesti, mutta vakaasti.

Mona Andersson-Kuorikoski (Henkilöstöjohtaja, KWH Logistics), Hannu Uusi-Pohjola (Liiketoimintaryhmän päällikkö; Toimitusjohtaja, Backman-Trummer), Joakim Laxåback (Toimitusjohtaja, M. Rauanheimo, Adolf Lahti Yxpila, Otto Rodén, A. Jalander Kiinteistö Oy Port Handling), Bernt Björkholm (Toimitusjohtaja, Blomberg Stevedoring & Blomberg Rent; Johtaja, Freight Forwarding)
Markku Mäkipere (Toimitusjohtaja, Stevena & Moonway; Markkinointijohtaja, KWH Logistics), Peter Lång (Toimitusjohtaja, KWH Freeze), Vesa Peltola (ICT-johtaja, KWH Logistics), Anders Back (Talousjohtaja, KWH Logistics)