Mies hioo autoa maski kasvoilla.

Mirka

Panostuksia hiomakoneisiin ja uuteen digitaaliseen alustaan

Mirka tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia hiomaratkaisuja pintakäsittelyyn ja tarkkuushiontaan. Pölyttömän hionnan keksijänä Mirka voi tarjota kokonaisratkaisuja, joissa innovatiivisesti suunnitellut laitteet ja kiillotusaineet täydentävät laadukkaita hiomamateriaaleja.

Tätä kaikki kilpailijat eivät voi tarjota, ja se on auttanut Mirkaa saavuttamaan nykyisen asemansa maailmanlaajuisena teknologiajohtajana. Mirkan muita menestystekijöitä ovat yrityskulttuuri, jolle on ominaista tahto ja kyky kehittyä jatkuvasti, sekä suuri maailmanlaajuinen myyntiverkosto.

Kasvua haastavista markkinoista huolimatta

Vuonna 2019 maailma oli tullut historiallisen pitkän noususuhdanteen lopun, ja samanaikaisesti vallalla oli suuri poliittinen epävakaus uhkaavine kauppasotineen. Autoteollisuus puolestaan oli siirtymävaiheessa, jossa sekä poliitikot että suuri yleisö vaativat siltä sähkökäyttöisiä ja ympäristöystävällisiä malleja.

Kaikkien näiden suurien makrotapahtumien yhteisvaikutuksesta Mirkan markkinatilanne on haastavampi kuin pitkään aikaan. Epävarmuustekijöitä on aiempaa enemmän ja tilauskannan ennustaminen on vaikeampaa. Mirkan asiakkaat ja jakelijat ovat varuillaan maailman epävarmuuden takia.

Haasteista huolimatta Mirka onnistui kasvamaan vuonna 2019, vaikka kasvu olikin aiempaa pienempää. Mirkalla on tietty suoja suhdanteita vastaan, koska yrityksellä on toimintaa maailmanlaajuisesti ja monenlaisia asiakkaita. Mirkan toimintamalli mahdollistaa siis tietynlaisen vakauden epävarmassa maailmassa.

Hiomakoneiden kysyntä nousussa

Yksi syy sille, että Mirka haastavasta globaalista tilanteesta huolimatta onnistui kasvamaan kuluneen vuoden aikana, on yrityksen hiomakoneiden suuri kysyntä. Mirka aloitti hiomakoneiden valmistuksen vasta kymmenen vuotta sitten, mutta koneet muodostavat jo merkittävän osan koko sen liikevaihdosta.

Salaisuus menestyksen takana on se, että yritys voi patentoidun tekniikan avulla valmistaa vahvoja ja kevyitä laitteita, joiden työskentelymukavuus ja hiontatulos ovat ylivoimaisia. Mirka pystyy lisäksi tarjoamaan koneensa ja hiomatuotteensa asiakkaille kokonaisratkaisuina, mikä tekee lopullisesta hiontatuloksesta parhaan mahdollisen. Tämä on selvä etu suhteessa kilpailijoihin, jotka ovat ensisijaisesti konevalmistajia.

Vuonna 2019 Mirka toi markkinoille uusia akkukäyttöisiä koneita sekä ensimmäisen robottihiomakoneensa, joka sai nimekseen AIROS. Myös aiemmat konemallit myyvät yhä hyvin. Koneet valmistetaan Suomessa laadun takaamiseksi sekä piraattikopioiden välttämiseksi. Vuosien varrella ne ovat voittaneet monia palkintoja muotoilustaan ja käyttömukavuudestaan.

Uusi digitaalinen alusta vie Mirkan tulevaisuuteen

Mirkalla ollaan vakuuttuneita siitä, että digitalisaatio lyö läpi täydellä voimalla myös teollisen myynnin ja jakelun puolella. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu, kun digitalisaatio tuo uusia kauppakanavia ja perinteisiä välikäsiä jää pois.

Valmistautuakseen muutokseen Mirka on aloittanut laajan projektin digitaalisen alustan luomiseksi. Ajatuksena on, että alusta toimisi tukena ja rakenteena koko asiakasmatkan aikana.

Alusta mahdollistaa uusien potentiaalisten asiakkaiden löytämisen, mutta myös lisämyynnin nykyisille asiakkaille. Siitä tulee myös tärkeä työkalu Mirkan jakelijoille ympäri maailmaa, samalla kun se merkitsee asiakkaille aiempaa yhtenäisempää kokemusta. Alustan rakentaminen on iso projekti, joka vie Mirkan pitkälle tulevaisuuteen.

Mirka ottaa vastuuta ympäristöstä ja paikallisyhteisöstä

Mirkan työ ympäristön huomioon ottamiseksi on jo pitkään ollut kunnianhimoista, ja yritys on ollut alallaan ympäristöasioiden edelläkävijä. Mirkan suurin tuotantoyksikkö, tehdas Jepualla, on ollut jo vuosia riippumaton fossiilisista polttoaineista.

Kestävyyteen kuuluu kuitenkin muutakin kuin irtautuminen fossiilisesta energiasta. Mirkan toiminta on kestävää myös siitä näkökulmasta, että se pitää toiminta-alueensa maaseudun elävänä. Mirkalla on periaatteena aina, kun se on mahdollista, hankkia sen tarvitsemat tuotteet ja palvelut paikallisesti Pohjanmaalta tai Suomesta. Runsas 20 prosenttia hankinnoista tehdään paikallisesti ja 40 prosenttia muualta kotimaasta. Kuljetusmatkojen pitäminen lyhyinä on myös osaltaan hyväksi ympäristölle.

Painotusta terveellisyyteen ja henkilöstön viihtyvyyteen

Mirka teki alansa eurooppalaisten kollegojen kanssa aloitteen SEAM (Sustainable European Abrasives Manufacturers) -ohjelmasta, joka lanseerattiin vuoden 2020 alussa. Ajatuksena on saada läpi viesti siitä, että Euroopassa valmistetut hiomatuotteet täyttävät korkeat ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusvaatimukset, ja että ne ovat siksi myös korkealaatuisia.

Mirkalle yrityksenä, joka aikoinaan keksi pölyttömän hionnan, nämä asiat ovat olleet itsestäänselvyyksiä jo pitkään. Tulevien vuosien aikana terveysnäkökulmat ovat yhä selkeämmin osa Mirkan viestintää ja markkinointia.

Vuonna 2019 Mirka otti Vaasassa käyttöön uuden konttorin, jonka avoin ja viihtyisä työympäristö on suunniteltu sopimaan nykyaikaisiin työtapoihin. Sen lisäksi Mirka panostaa työturvallisuuteen jatkossakin kaikissa tehtaissaan.

Stefan Sjöberg (CEO), Olav Hellman (CFO), Theo Sakalis (VP sales, precision industry), Joachim Rännar (Operations Director)
Nina Nyman (Marketing Director), Simon Bloxham (VP sales, surface finishing), Jan Torkulla (Production Director), Mats Sundell (R&D Director, Deputy Chief Executive)