Kädet pesemässä EasyClean-vesilukkoa altaassa.

Konsernin tuloslaskelma

1000 euroa1.1 - 31.12 20191.1 - 31.12 2018
LIIKEVAIHTO512 146501 912
Liiketoiminnan muut tuotot3 2371 715
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos1 4224 184
Valmistus omaan käyttöön5 2223 471
Materiaalit ja palvelut-217 824-217 385
Henkilöstökulut-141 101-129 354
Poistot ja arvonalentumiset-37 985-28 330
Liiketoiminnan muut kulut-82 750-79 694
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta3 04510 357
LIIKEVOITTO45 41266 876
Rahoitustuotot2 5772 065
Rahoituskulut-3 586-3 983
VOITTO ENNEN VEROJA44 40464 958
Välittömät verot-9 097-11 450
TILIKAUDEN VOITTO35 30753 508
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille35 30853 512
Määräysvallattomien omistajien osuus-1-4
Tilikauden voitto35 30753 508
LASKELMA LAAJASTA TULOKSESTA
TILIKAUDEN TULOS35 30753 488
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tuloslaskelmaan:
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tulokset eristä
- muut laajan tuloksen erät, netto-292-161
Voitot/tappiot myytävissä olevista sijoituksista
- nettovoitot/-tappiot00
- siirretty tuloslaskelmaan00
Kassavirtojen suojaus
- nettovoitot/-tappiot-1 912934
- siirretty tuloslaskelmaan601-1 136
Muuntoerot
- tilikauden muuntoerot198-180
TILIKAUDEN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROJEN JÄLKEEN, YHTEENSÄ-1 405-543
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ33 90252 944
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille33 90352 948
Määräysvallattomien omistajien osuus-1-4
Tilikauden laaja tulos33 90252 944