KWH-yhtymän ja sen liiketoimintaryhmien logot.

Etik İş Uygulamaları ve Kaygıların Gündeme Getirilmesi

KWH Şirketler Grubu dört farklı birimden oluşmaktadır: Aşındırıcılar alanında uzmanlaşmış Mirka, lojistik hizmetler sağlayan KWH Lojistik, dondurulmuş depolama hizmeti sunan KWH Freeze ve stratejik holdinglerden oluşan KWH Invest ile su kapanları üreten Prevex.

Tüm KWH Group bünyesindeki şirketler, faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasa ve yönetmeliklerine uyum sağlarken etik iş uygulamalarına tam olarak bağlı şekilde hareket eder. KWH Group’un temel etik değerleri ve standartları KWH Group İş Ahlakı Tüzüğü‘nde açıkça belirlenmiştir. KWH Group, iş ortaklarının KWH Group’un İş Ortakları için İş Ahlakı Tüzüğü‘nde belirtilen aynı etik değerlere ve standartlara uymasını bekler.

KWH Group, şüpheli herhangi bir suistimal veya etik kurallara aykırı davranışta bulunulması hakkında herkesin kaygılarını bildirebileceği açık ve dürüst bir kültür tesis edilmesini teşvik eder. Söz konusu kaygılarınızı her zaman için yöneticinize, yöneticinizin müdürüne, yerel veya bölüm yönetim ekibi üyelerine ya da İnsan Kaynakları, İç Kontrol, Hukuk veya Uyum departmanlarına iletebilirsiniz. Bu şekilde kendinizi rahat hissetmiyorsanız, KWH Group’un gizli bildirim sistemi olan Etik Hattı‘nı da kullanabilirsiniz.

Etik Hattı, çalışanların ve şirket dışı paydaşların, yerel yasaların müsaade ettiği durumlarda, iddia edilen suistimalleri gizli ve anonim olarak bildirmelerini sağlayan, üçüncü bir tarafça barındırılan gizli bir iletişim kanalıdır. Etik Hattı ile ilgili daha fazla bilgi için Etik Hattı Hakkında Bilgiler bölümünü okuyabilirsiniz.

KWH Group, kaygılarını iyi niyet çerçevesinde dile getiren herkesin hakkını ve mahremiyetini korumayı taahhüt eder ve herhangi bir misillemeye müsamaha göstermez.

KWH Group’un Etik Hattı bildirim sisteminde toplanan kişisel verilerin nasıl toplandığına ve işlendiğine ilişkin bilgilere KWH Group Etik Hattı kanalı gizlilik beyanından ulaşılabilir.