KWH-KONCERNEN

kwh_header_logo.png       KWH-koncernen är koncernens moderbolag och dess huvudkontor finns i Vasa.

KWH omfattar tre självständiga affärsgrupper: Mirka, KWH Logistics och KWH Invest.KWH-koncernen är ett betydande österbottniskt familjeföretag som tillverkar och marknadsför slipmaterial och plastprodukter samt erbjuder tjänster inom logistikbranschen. Den bildades på 1980-talet genom en fusion av Oy Wiik & Höglund Ab, grundat på 1920-talet, och Oy Keppo Ab, grundat på 1930-talet.
KWH Logistics består av KWH Freeze och Backman-Trummer med rötter från 1800-talet. Backman-Trummer är moderbolag i en koncern som består av Oy Blomberg Stevedoring Ab, A. Jalander Oy, Oy M. Rauanheimo Ab, Vaasa Stevedoring Oy, Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, Oy Moonway Ab, Stevena Oy ja Oy Otto Rodén Ab.
Till KWH Invest hör Oy Prevex Ab, som tillverkar vattenlås. KWH Invest administrerar dessutom strategiska aktieinnehav, av vilka det mest betydande är en ägarandel på 44,7 procent i Uponor Infra Oy, och industrifastigheter.
KWH-koncernen är ett av de tvåhundra största företagen i Finland. Den största affärsgruppen är Mirka. Den dittills största affärsgruppen, KWH Pipe, fusionerades 2013 med Uponor Oyj:s infrastrukturverksamhet. Då bildades samföretaget Uponor Infra Oy, som ägs av Uponor och KWH.