KWH-yhtymän ja sen liiketoimintaryhmien logot.

Ethische bedrijfspraktijken en het uiten van bezorgdheid

De KWH bedrijvengroep bestaat uit de vier divisies Mirka, gespecialiseerd in schuurmiddelen, KWH Logistics dat logistieke diensten aanbiedt, KWH Freeze dat diepvriesopslag aanbiedt en KWH Invest dat strategische holdings omvat en Prevex dat waterafscheiders produceert.

Alle bedrijven van de KWH Groep zetten zich volledig in voor ethische bedrijfspraktijken en het naleven van de wetten en voorschriften van de landen waar ze actief zijn. De ethische kernwaarden en normen van de KWH Groep staan beschreven in de Gedragscode van de KWH Groep. De KWH Groep verwacht van haar zakelijke partners dat zij dezelfde ethische waarden en normen naleven als die in de gedragscode voor zakelijke partners van de KWH Groep staan.

KWH Groep stimuleert een open en eerlijke cultuur waarin iedereen zijn bezorgdheid kan uiten over vermoedens van wangedrag of onethisch gedrag. Je kunt dergelijke zorgen altijd bespreken met bijvoorbeeld je manager, leidinggevende, lokale of divisiemanagementteamleden of met Human Resources, Interne Controle, Juridische of Compliance functies. Als je je daar niet prettig bij voelt, kun je ook gebruikmaken van het vertrouwelijke meldingssysteem van KWH Groep, de Ethics Lijn.

De Ethics Lijn is een vertrouwelijk communicatiekanaal dat wordt gehost door een derde partij en dat werknemers en externe belanghebbenden in staat stelt om vermeend wangedrag vertrouwelijk en anoniem te melden, wanneer dit is toegestaan door de lokale wetgeving. Je kunt meer lezen over de Ethics Lijn in de Informatie over de Ethics Lijn.

We raden je aan om een melding te doen in de Ethics Lijn in plaats van lokale meldingskanalen te gebruiken, omdat meldingen in de Ethics Lijn worden behandeld door het Compliance Team van KWH Groep dat kennis en ervaring heeft om onderzoeken professioneel en onbevooroordeeld uit te voeren en met connecties naar interne experts en externe dienstverleners voor ondersteuning en advies.

KWH bedrijven in de EU met meer dan 50 werknemers hebben ook lokale interne klokkenluiderskanalen opgezet voor het melden van overtredingen van de wetgeving op de gebieden die onder het toepassingsgebied van de EU-klokkenluidersrichtlijn en de daaraan gerelateerde nationale wetten vallen. Dergelijke gebieden zijn bijvoorbeeld milieubescherming, volksgezondheid, productveiligheid en naleving, privacy en persoonlijke gegevens, openbare aanbestedingen, financiële diensten, transportveiligheid, voedselveiligheid/diergezondheid, nucleaire veiligheid of consumentenbescherming. Meldingen aan dergelijke lokale interne klokkenluiderskanalen worden behandeld door lokaal aangestelde personen uit het management van het lokale bedrijf.

KWH Groep doet er alles aan om de rechten en privacy te beschermen van iedereen die te goeder trouw een klacht indient en tolereert geen enkele vorm van vergelding.

Informatie over de manier waarop KWH Groep persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die via het meldingssysteem van de Ethics Lijn binnenkomen, is beschikbaar in de privacyverklaring van het kanaal van de Ethics Lijn van KWH Groep.