KWH årsberättElse

Höga förväntningar uppnådda

KWH-koncernen uppnådde de högt ställda förväntningarna för 2017. Omsättningen ökade med 18 % och resultatet nådde den nivå som vi hoppades på. Samtliga affärsgrupper, Mirka, Logistics och Invest, uppvisar alla goda tillväxtsiffror. KWH- koncernen skördar nu frukten av ett framgångsrikt produkt- och tjänsteutvecklingsarbete där vi satt kunden i fokus.

strategi

Vision

 

KWH:s uppgift är att utveckla kunskapsintensiv, fokuserad och serviceinriktad nischaffärsverksamhet. Denna nischaffärsverksamhet skall vara anpassad till branschrealiteter och byggs kring unika produkter, processer eller branschposition, som ger långvariga konkurrensfördelar. Verksamheten riktar sig till andra företag och är internationellt konkurrenskraftig.


Verksamheten baserar sig på traditionell KWH- verksamhet med ett brett baskunnande, en stark strategisk position och en god branschattraktivitet. KWH förverkligar detta som en internationell, diversifierad industrikoncern med produktion av slipmaterial och plastprodukter samt  serviceverksamhet inom logistikbranschen.

Mål och verksam-hetsprinciper

 

1

Självständiga affärsgrupper

2

Central resursallokering

3

Ledande i sina branscher

4

Offensivt nytänkande

5

Solid och lönande

6

Effektiva lednings- och riskhanteringssystem

7

Samarbete och socialt ansvar

8

Självförsörjande familjeföretag

 

Styrelse

Från vänster:

Christian Höglund

Ekonomie magister
Styrelsemedlem sedan 2017

Johan Heikfolk

Juris kandidat
Styrelsesekreterare sedan 2017

Caj-Anders Skog

Ekonom
Styrelsemedlem sedan 2016

Peter Höglund

Filosofie kandidat
Styrelsemedlem sedan 1973
Styrelseordförande 1988–1997

Sofia Kohtala

Hotell- och restaurangförman
Styrelsemedlem sedan 2014

Ola Tidström

Ekonomie magister
Vice ordförande sedan 1993
Styrelsemedlem sedan 1975

Henrik Höglund

Diplomekonom
Styrelseordförande sedan 1998
Styrelsemedlem sedan 1974

Janneke Von Wendt

Ekonomie magister
Styrelsemedlem sedan 2016

 

AFFÄRSGRUPPER

KWH koncernen omfattar tre affärsgrupper:

Mirka, KWH Logistics och KWH Invest.

 

2017 centrala
resultatindikatorer

465 M €

Omsättning

63 M €

Rörelseresultat

53 M €

Investeringar

1 926

Personal

31 %

Resultatförbättring

81 %

Soliditet

År av stark utveckling

Innovationer och tillväxt

6,5 Ha

fryslager

15,0 Mt

gods hanterat av vilka 11,0 miljoner ton i hamnarna

mer än 41 M€

investeringar i Finland

100

Export till över 100 länder

certifikat

Kauppalehtis tillväxtföretag 2017 -certifikat har tilldelats Prevex för snabbare tillväxt än genomsnittet inom
sin bransch

red dot -designpriset

Den batteridrivna Mirka® AOS-B slipmaskinen tilldelades RedDot designpriset för år 2017